POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

POLONIÆ  AMPLISSIMI  REGNI.. TYPVS  GEOGRAPHICVS.
Antwerpia 1593

(Coninx Arnold)
Jode Cornelius de (1588-1600)
Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)

00031-03420-b (Kopiowanie) 00031-03420-a (Kopiowanie)

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

SPECVLVM  ORBIS  TERRÆ. ANTVERPIÆ  Sumptibus Viduæ et Heredu[m] Gerardi de Iudæis. kolofon: Videva et Hæredes Gerardi de  Ivdæis, svis Sumptibus hoc  opvs geographicum cvravere imprimi apvd Arnoldum  Coninx, Antverpiæ, Anno MDXCIII

Drugie wydanie atlasu G. de Jode ukazało się w Antwerpii staraniem syna Corneliusa de Jode. Portret Zygmunta III Wazy, pod portretem napis: „Sigismun. III. D. G. Rex Pol. Mold XXXVII. prox. hæres Regis Suæd.„, widoczne ślady zamazanego wizerunku Stefana Batorego z płyty wykonanej w 1576r, róża wiatrów pod kartuszem tytułowym z syrenami. Na odwrocie tekst łaciński: „Poloniae Regnum„, „Fol.10, Ll” (na prawej stronie, kontynuacja na lewej),”Bohemiæ„. Na odwrocie ręcznie ołówkiem: „Rzadkość! M(112) / Cenna mapa, na SE: „DE Jode de 1578 (skreślone) / 1593 2 wyd. de Jode Antwerp 1593 (skreślone) / 40 x 48 3/4 cms”

Rzeźba:             kopczyki                       Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:      opisane w ramce zewnętrznej co 1°, oznaczone graficzni w ramce wewnętrznej, co 6′ na S i N, co 4′ na E i W

Ramka:             zwykła

Format:             378×491

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00031-03420