POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

POLONIÆ AMPLISSIMI REGNI.. TYPVS GEOGRAPHICVS.

POLONIÆ  AMPLISSIMI  REGNI.. TYPVS  GEOGRAPHICVS.
Antwerpia 1593

(Coninx Arnold)
Jode Cornelius de (1588-1600)
Jode (Judaeis, Judaeus, Iuddeis) Gerard de (1509-1591)

00030-03419-a (Kopiowanie) 00030-03419-b

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt czarno-biały, zielono podkolorowane lasy, mapa ogólnogeograficzna.

Specvlvm  Orbis  Terræ. Antverpiæ  Sumptibus Viduæ et Heredu[m] Gerardi de Iudæis. kolofon: Videva et Hæredes Gerardi de  Ivdæis, svis Sumptibus hoc  opvs geographicum cvravere imprimi apvd Arnoldum  Coninx, Antverpiæ, Anno MDXCIII

Drugie wydanie atlasu G. de Jode ukazało się w Antwerpii staraniem syna Cornelisa de Jode. Portret Zygmunta III Wazy, pod portretem napis: „Sigismun. III. D. G. Rex Pol. Mold.  XXXVII. prox. hæres Regis Suæd.„, widoczne ślady zamazanego wizerunku Stefana Batorego z płyty wykonanej w 1576r, róża wiatrów pod kartuszem tytułowym z syrenami., na odwrocie tekst łaciński: „Poloniae Regnum„, „Fol.10,Ll” (na prawej stronie, kontynuacja na lewej) Bohemiæ. Lasy przedstawione metodą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem ręcznie: „De Jode 1593 / 40 x 483/4 / Cenna!”, z przodu pod ramką ołówkiem: „1578 De Jode”

Rzeźba:             kopczyki              Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                               hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane w ramce zewnętrznej co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 6′ na S i N, co 4′ na E i W

Ramka:                                        tylko wewnętrzna

Format arkusza:                           378×491

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00030-03419