POLONIA SERAPHICO OBSERVANS, juxta Domicilia Prpriæ,…

POLONIA SERAPHICO OBSERVANS, juxta Domicilia Prpriæ, & alienæ Jurisdictionis geographicé delineata à Quodam Fratre Min: Ref: Prov: Tyrolens., æri incisa operà, & sumptibûs TOB. CONRADI LOTTER Chalc. et Geogr Aug. Vind.

POLONIA  SERAPHICO OBSERVANS, juxta Domicilia  Prpriæ, & alienæ Jurisdictionis  geographicé delineata  à  Quodam Fratre Min: Ref: Prov: Tyrolens., æri incisa operà, & sumptibûs  TOB. CONRADI LOTTER  Chalc. et Geogr  Aug. Vind.
Augsburg (1755)

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)
(Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756))

00330-36825-b 00330-36825-a

Skala 1:3000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scalæ Milliarium.”, „Mill. Belg. com. & Poln. min.„, „Mill. German. Com. & Poln. maj.„. „Mill. Italica, seu Geometrica„, „Mill. Lithuanica, & Ukranica„, „Mill. Hungarica, seu Comunia„, „Verstes, vel Mill. Moscovitica

Miedzioryt kolorowany, mapa duchowna

(Jesuit Atlas (?))

Mapa niezwykła ze względu na swoją treść. Daje pogląd na całokształt podziału eklazjastycznego Polski, oznaczając granice biskupstw. Na marginesach duże przypisy podajace: wykaz zakonów i liczbę zakonników (3603) oraz zakonnic (708), męczenników polskich od r. 1241 do 1658 (231) z wieloma nazwiskami, uwagi historyczne o powstaniu zakonów etc. Mapa mogła ukazać się w atlasie świata opracowanym i wydanym przez zakon Jezuitow. Wcześniejszą wersją tej mapy jest mapa wydane przez Mtthiasa Seuttera z noto wydawniczą w tytule: „  opera, sumptibus  MATTHÆi SEUTTERi  S.C.M. Geogr.  aug. Vind.”. Na NW duży kartusz tytułowy z postaciami polskich męczenników i świetych. Na SW tekst: „Origio ordinis  In his Regionibus & Moscovia.”, tabela: „Calculus  Domiciliorum, & Personarum  Provinciarum, & Regionum Polonicarum,  Anno 1753. constatus”, na NE tabela: „Martyres Ordinus Seraphici,  In Polonicis Regionib9 ex odio Sacrosanctæ Fidei interempti”, tekst: „Explicatio Signorum  Benevole Lector”. Opisane strony świata: SEPTENTR., MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE pod ramka: „Tob. Conr. Lotter. Sculps. Aug. V.„, Na NE ręcznie: „326”. Na odwrocie na SE „Map:  izi”, ołówkiem: „Polonia Serafica  Polonia serafica  observans  Lotter 1755”, na NE: „M brak”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygn. obrazkowa niereg. kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, palatynaty, państwa, prowincje, biskupstwa, arcybiskupstwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 496×580, p: 505×589, a: 535×660

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00330-36825