169. POLONIA ¦ SERAPHICO:¦OBSERVANS, ¦juxta Domicilia…

169. POLONIA ¦ SERAPHICO:¦OBSERVANS, ¦juxta Domicilia ¦ Prpriæ, & alienæ Jurisdictionis ¦ geographicé delineata ¦ à ¦ Quodam Fratre Min: Ref: Prov: Tyrolens.,¦ æri incisa ¦ operà, & sumptibûs ¦ TOB. CONRADI LOTTER ¦ Chalc. et Geogr ¦ Aug. Vind.

169.	POLONIA ¦ SERAPHICO:¦OBSERVANS, ¦juxta Domicilia ¦ Prpriæ, & alienæ Jurisdictionis ¦ geographicé delineata ¦ à ¦ Quodam Fratre Min: Ref: Prov: Tyrolens.,¦ æri incisa ¦ operà, & sumptibûs ¦ TOB. CONRADI LOTTER ¦ Chalc. et Geogr ¦ Aug. Vind.
Augsburg (1755)

Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)
(Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756))

00330-36825-b 00330-36825-a

Skala 1:3000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scalæ Milliarium.”, „Mill. Belg. com. & Poln. min.„, „Mill. German. Com. & Poln. maj.„. „Mill. Italica, seu Geometrica„, „Mill. Lithuanica, & Ukranica„, „Mill. Hungarica, seu Comunia„, „Verstes, vel Mill. Moscovitica

Miedzioryt kolorowany, mapa duchowna

(Jesuit Atlas (?))

Mapa niezwykła ze względu na swoją treść. Daje pogląd na całokształt podziału eklazjastycznego Polski, oznaczając granice biskupstw. Na marginesach duże przypisy podajace: wykaz zakonów i liczbę zakonników (3603) oraz zakonnic (708), męczenników polskich od r. 1241 do 1658 (231) z wieloma nazwiskami, uwagi historyczne o powstaniu zakonów etc. Mapa mogła ukazać się w atlasie świata opracowanym i wydanym przez zakon Jezuitow. Wcześniejszą wersją tej mapy jest mapa wydane przez Mtthiasa Seuttera z noto wydawniczą w tytule: „ ¦ opera, sumptibus ¦ MATTHÆi SEUTTERi ¦ S.C.M. Geogr. ¦ aug. ¦ Vind.”. Na NW duży kartusz tytułowy z postaciami polskich męczenników i świetych. Na SW tekst: „Origio ordinis ¦ In his Regionibus & Moscovia.”, tabela: „Calculus ¦ Domiciliorum, & Personarum ¦ Provinciarum, & Regionum Polonicarum, ¦ Anno 1753. constatus”, na NE tabela: „Martyres Ordinus Seraphici, ¦ In Polonicis Regionib9 ex odio Sacrosanctæ Fidei interempti”, tekst: „Explicatio Signorum ¦¦ Benevole Lector”. Opisane strony świata: SEPTENTR., MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE pod ramka: „Tob. Conr. Lotter. Sculps. Aug. V.„, Na NE ręcznie: „326”. Na odwrocie na SE „Map: ¦ izi”, ołówkiem: „Polonia Serafica ¦ Polonia serafica ¦ observans ¦ Lotter 1755”, na NE: „M brak”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa niereg. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, góry, palatynaty, państwa, prowincje, biskupstwa, arcybiskupstwa, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 496×580, p: 505×589, a: 535×660

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00330-36825

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)