POLONIA Regnum, et SILESIA Ducatus.

POLONIA Regnum, et SILESIA Ducatus.

POLONIA  Regnum, et  SILESIA  Ducatus.
Amsterdam1663

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guilielmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)

00086-04925-b 00086-04925-a

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Le Grand Atlas, ou Cosmographie Blaviane… Amsterdam 1663 chez Jean Blaeu

Kompilacja prac W. Grodeckiego, G. Merkatora i A Orteliusza opracowana przez G. Blaeu’a. Mapa ta ukazywała się w atlasach Blaeu’a począwszy od Atlas Appedix(1630), Atlas Novus, Atlas Maior lub „Cosmographia Blaviana”. Powyższa mapa pochodzi z francuskiego wydania Cosmographie. 3 kartusze: tytułowy – z postaciami kobiet, kartusz na NE z herbem polskim w koronie, na SW kartusz skalowy i herbem Śląska. Na SE tekst: „Guilielmus¦ Blaeu excudit.” Opisane strony świata: Oriens i Occidens. Na odwrocie tekst francuski: „Le Royaume ¦ de Pologne„, „Pologne„. Na stronie E na SE początek opisu Wołynia, litera „A a”, na stronie W spis królów i książąt polskich, ostatni: „1632 Vladislas IV Sigismondi III  Filius„. Na NE numer strony: „25„. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Blaeu cca 1632 / 41Ľ x 50˝ cms”.

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:         opisane między ramkami co 20′ i oznaczone graficznie co 2′ na S i W.

Kolekcja:             Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00086-04925