POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA  Regnum, et  SILESIA  ducatus.
Amsterdam 1662

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)

00047-03436-b 00047-03436-a

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt czarno-biały , mapa polityczna

ATLAS  MAIOR,  SIVE  COSMOGRAPHIA  BLAVIANA  QUA  SOLVM, SALVM,  COELVM,  ACCURATISSIME  DESCRIBVNTVR.

Kompilacja prac W. Grodeckiego, G. Merkatora i A. Orteliusza opracowana przez G. Blaeu’a. Mapa ta ukazywalła się w atlasach Blaeu’a począwszy od Atlas Appedix(1630), Atlas Novus, Atlas Maior lub „Cosmographia Blaviana”. Powyższa mapa pochodzi z łacińskiego wyda nia Cosmographie. 3 kartusze: tytułowy – z postaciami kobiet, kartusz na NE z herem polskim w koronie, na SW kartusz skalowy z herbem Śląska. Na SE tekst: „Guilielmus Blaeu excudit.” Opisane strony świata: Oriens i Occidens, na SE pod ramką ołówkiem: „265”. Na odwrocie tekst łacinski: „Polognia„, „P o l o g n i a„. Na stronie E na SE początek opisu Inflant, litera „D d”, na stronie W spis królów i książąt polskich, ostatni: „1632 Vladislas IV Sigismondi III  Filius„. Na NE numer strony: „31”. Na odwrocie ołów kiem na SE: „265 ¦ Blaeu”.

Rzeźba:                       kopczyki           Osiedla:           sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:                rzeki, jeziora

Nazewnictwo:              hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane między ramkami co 20′ oraz oznaczone graficznie co 2′ na S i W.

Kolekcja:                    Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00047-03436