POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA  Regnum, et  SILESIA  ducatus.
Amsterdam 1647

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertl, Wortels) Abraham (1527-1598)

00085-04924-b 00085-04924-a

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

Le théâtre du Monde ou nouvel atlas contentant les chartes et descriptions de tous les pais de la terre… per Guillaume et Jean Blaeu. Amsterdami 1647 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu

Kompilacja prac W. Grodeckiego, G. Merkatora i A Orteliusza opracowana przez G. Blaeu’a. Mapa ta ukazywała się w atlasach Blaeu’a poczawszy od Atlas Appedix(1630), Atlas Novus, Atlas Maior lub „Cosmographia Blaviana”. Powyższa mapa pochodzi z francuskiego wydania Atlas Maior (Grooten Atlas). 3 kartusze: tytułowy – z postaciami kobiet, kartusz na NE z herbem polskim w koronie, na SW kartusz skalowy z herbem Śląska. Na SE tekst: „Guilielmus Blaeu excudit.” Opisane strony świata: Oriens i Occidens. Na odwrocie tekst francuski: „Le Royaume¦ de Pologne„, „Pologne„. Na stronie E na SE początek opisu Podlasia, litera „M”, na stronie W spis królów i książąt polskich, ostatni: „1633 Vladislas IV Sigismondi III  Filius„. Brak numeru strony tekstowej. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Bleau 1632 / 41Ľ x 50˝ cms”

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:         opisane między ramkami co 20′ i oznaczone graficznie co 2′ na S i W.

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00085-04924