POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA Regnum, et SILESIA ducatus.

POLONIA  Regnum, et  SILESIA  ducatus.
Frankfurt 1641

Merian Matthäus (1593-1650)

00449-36944-b 00449-36944-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Theatrum European… (1629-1718)

Mapa pochodzi z jednego z wielu wydan kilku atlasów M. Meriana. M. Merian studiował w Zurychu, następnie pracowal jako rytownik, topograf i wydawca we Frankfurcie. Na NE w treści mapy godło polskie, na SW herb Śląska, na SE tekst: „M. Merian scut.„. Na NE poza ramką ołówkiem: „288”, na SE: „1660 Merian 288 20”, na SW: „Merian”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Merian  Merian 1640  26 1/4 x 35 1/2 cms”, na SW: „R. Blome ?”.

Rzeźba:                        kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna

Hydrografia:                 rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:               hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane w ramce co 20′ tylko na W i na E, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′ tylko na E i na W,

Ramka:                         zwykła tylko na E i na W, na S i na N ramka pojedyncza

Format:r:                      273×353, p: 275×358, a: 322×368

Kolekcja:                     Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00449-36944