Polonia finitimarumque locorum descriptio Auctore Wenceslao…

Polonia finitimarumque locorum descriptio Auctore Wenceslao Grodeccio Polono Johan bussemecher exc.

Polonia finitimarumque locorum descriptio Auctore Wenceslao Grodeccio Polono  Johan bussemecher exc.
Kolonia 1592-1594

Bussemacher (Buxemacher) Johan (XVI w.)
Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Nagel Heinrich (XVI w.)
Quad (Quadus, Quaden) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)

00394-36889-b 00394-36889-a

Skala 1:5000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Quad, Evropae  totivs orbis terrarum partis praestantissimae, vniversalis et particvlaris descriptio… Coloniae  Ex officina typographica Jani Bussemachers  Anno MDXCIIII.

Atlas Quada-Bussemachera opracowany został w Kolonii jako praktycznie zmniejszona kopia atlasu Orteliusza Theatrum orbis terrarum. J. Bussemacher osiadł w Kolonii w 1580 roku i współpracował z geografem i sztycharzem M. Quadem. Mapa rytowana była przez H. Nagla. Krassowski wymienia ją podając datę pierwszego wydania 1592 (?). W katalogu zbioru E. H. Czapskiego opracowanym przez Wojciecha Kreta znajdujemy informację, że pierwsze wydanie tego atlasu mogło się ukazać w 1594 roku. Znane są wydania z 1596, 1600 i 1608 roku. W treści koło kartusza tytułowego: „Henricus Nagel fecit„. Na SE ołówkiem ręcznie: „Quad Bussemacher  1595?”, na SW „Quad 1598”. Na odwrocie na E tekst: „POLONIA.  POlonici nominis originen… …nec procul ab his Vartæ  flu.fon„, numer strony: „75„, na W: „flu.fontes visunturiuxta Crumlavv vrbem. … …cum thermæ nullæ sint„, na SE ołówkiem ręcznie: „Quad-Grodecki  1592  19 x 26Ľ cms”, na NE: „M(369)”.

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:               hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:                         zwykła

Format:                         r: 184×266, p: 186×268, a: 272×351(?)

Kolekcja:         Roman             Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00394-36889