POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA
Wenecja 1598 (1599)

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Rosaccio Giuseppe (Gioseffo) (ca. 1530-1620)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Sessa Melchior (XVI w.)

00389-36884-b 00389-36884-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

GEOGRAFIA  DI  CLAVDIO TOLOMEO  ALESSANDRINO,  Tradotta di Greco nell’ Idioma Volgare Italiano  DA GIROLAMO RVSCELLI, Et hora nuouamente ampliata  DA GIOSEFFO ROSACCIO,  … [et] Tauole di Rome, che nelli stampati altre  volte non erano, haunendo etiandio poste ŕ i lor loughi le Tauole  vecchie, che prima confusamente giaceuano,  … IN WENECJA, MDXCVIII  Appresso gli Heredi di Melchior Sessa.

Do wydania tej, jak i innych map z weneckiego wydania Geografii… Ptolemeusza z roku 1598 użyto płyt wykonanych do wydania edycji z 1562 roku, wprowadzając nieliczne zmiany. Wydanie to powtórzono bez zmian w roku 1599. Na N poza odciskiem płyty: „Descrittione della Polonia„, „Libro Primo.„, numer strony. „82„. Na SE pod ramką ołówkiem: „1561”. Na odwrocie na E tekst: „Libro Primo  DELL’ OTTAVA  TAVOLA NVOVA DI  EVROPA,  CIOE POLONIA, LITHVANIA,  LIVONIA, ET ROSSIA.  RItornado hora…Geografia vniversale.”, „Ff  te”, „81„, na W: „Descrittione della Polonia te Città, con in porto,… …far ¦ mile”. Na SE ołówkiem: „Ptolemey ¦ cca 1561”, na NE: „M brak”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła (w rogach ramki litera „G”)

Format:  r: 180×248, p: 190×265, a: 246×348

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00389-36884