POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA
Wenecja 1574

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Malombra Gio. (XVI w.)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Ziletti Giordano (XVI w.)

00382-36877-b 00382-36877-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La  Geografia  di Clavdio Tolomeo  Alessandrino,  già tradotta di Greco in Italiano da M. Giero. Rvscelli:  [et] hora  in questa nuova editione da M. Gio. Malombrada  ricoretta… In Venetia, Appresso Giordano Ziletti… MDLXXIIII. In Venetia 1574 G. Ziletti.

Mapy zamieszczone w tym wydaniu Geografii… Ptolemeusza odbito z tych samych płyt, co mapy z wydania z 1561 roku. Wydanie to zostało poprawione przez G. Malombra i

opublikowane przez G. Ziletti. W tej wersji umieszczona została jako siedemnasta „nowa” mapa, W rogach: “G”. Na odwrocie tekst, na E:”POLONIA,  ET VNGHERIA.  DECIMASETTIMA TAVOLA NVOVA D’EVRO.  DELLA… …L’altre„, „17  R”, na W: „POLONIA, ET VNGHERIA.  L’altre… …la Liuonia, etc.„. Na odwrocie na SE: „Ptolemeusz 1561”, na NE: „M brak”.

Rzeźba:  kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, opisane graficznie między ramkami co 10′.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 184×248, p: 193×264, a: 204×274

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00382-36877