27. POLOGNE ¦ et ¦ SILESIE

27. POLOGNE ¦ et ¦ SILESIE

27.	POLOGNE ¦ et ¦ SILESIE
Amsterdam 1630

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00155-04994-b 00155-04994-a

Skala 1:6000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

L’Atlas de Gerard Mercator. De nouveau reveau toutes les cartes corrigéz [!] en outre augmenté d’un Appendix. Amsterdam 1630 Josse Hondius.

Mapa pochodzi z francuskiego wydania Atlasu Minor… G. Mercatora. Na N poza ramką: „17„, na SE w treści przy podziałce: „17” Na SE pod ramką ołówkiem: „ok.”, na W: „Jodocus Hondius”. Na odwrocie na SE ręcznie: „Hondius-„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje osiedla
Ramka: zwykła
Format: 130×168, p: 133×169, a: 155×210

Kolekcja: Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00155-04994

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)