270. POLOGNE EN 1772. ¦ POLAND…

270. POLOGNE EN 1772. ¦ POLAND IN 1772. ¦ POLEN IM J. 1772.

270.	POLOGNE EN 1772. ¦ POLAND IN 1772. ¦ POLEN IM J. 1772.
(Rapperswil) 1914

Żmigrodzki Kazimierz (1885-1935)
(Żmigrodzki Józef (1902-1984))

00095-04934-b 00095-04934-a

Skala 1:20000000

Odbitka offsetowa z ręcznie wykonanego orginału, mapa historyczna

Autorem mapy jest prawdopodobnie inżynier Kazimierz Żmigrodzki autor kilku prac geograficzno krajoznawczych dotyczłcych Ukrainy (Powiat Złoczowski). Mogł być nim jednak Józef Żmigrodzki (ur. 9 marca 1902 w Żyrardowie, zm. 10 grudnia 1984 w Londynie) – wówczas data powstania mapy byłaby późniejsza – polski historyk emigracyjny i działacz socjalistyczny. Od 1920 był studentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Należał do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, był współpracownikiem pisma „Nurt”. W 1932 obronił pracę doktorską z filozofii. Pracował jako nauczyciel języka polskiego i historii w szkołach średnich, był współpracownikiem pisma Niepodległość. Zmobilizowany po wybuchu II wojny światowej, uczestniczył w wojnie obronnej (1939). Walczył w kampanii francuskiej (1940), w szeregach 2 pułku grenadierów wielkopolskich. W stopniu aspiranta był zastępcą dowódcy plutonu w 1. kompanii I batalionu. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Krzyżem Wojennym. Do 1943 przebywał we Francji, pracował jako nauczyciel w liceum polskim w Villard-de-Lans, uczestniczył w ruchu oporu, w szeregach Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość. W 1943 przez Hiszpanię wyjechał do Wielkiej Brytanii, był publicystą prasy związanej z Polską Partią Socjalistyczną, w latach 1946–1947 był redaktorem naczelnym miesięcznika Przed świtem, następnie pracował jako nauczyciel i urzędnik Komitetu dla Spraw Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii. W 1953 wyjechał do Kanady, gdzie pracował w państwowych szkołach dla Indian. W 1964 powrócił do Wielkiej Brytanii, był autorem I tomu wydawnictwa źródłowego Armia krajowa w dokumentach 1939-1945 za okres „wrzesień 1939 – czerwiec 1941″ (wyd. 1970). Pracował także nad monografią Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, która częściowo ukończona, ukazała się w 1983. Od 1966 był członkiem PTNO, był także sekretarzem Komisji Historyczno-Filologicznej PTNO (1965–1971) oraz członkiem zarządu PTNO (1969–1975). Związany był z PPS na emigracji ( po rozłamie z grupą Adama Ciołkosza). Po powrocie z Kanady czynnie angażował się w działalność partii. Razem z Adamem Ciołkoszem wydał w latach 1966-1970 trzy numery pisma „Lewy nurt”. Od 1966 był z ramienia PPS członkiem Rady Jedności Narodowej, w latach 1973–1978 członkiem V Rady Narodowej RP. Od 1972 wchodził w skład Centralnego Komitetu i Rady Naczelnej PPS, a w 1978 został wybrany p.o. przewodniczącego CK, po rezygnacji Wacława Zagórskiego (z funkcji tej zrezygnował w lutym 1979). W latach 1970–1976 był redaktorem naczelnym pisma „Zew. Kwartalnik socjalistyczny”. Jest pochowany na cmentarzu Gunnersbury.  Na SE nadruk identyfikacyjny: „ZK 1914”

Osiedla: 2-st. Kółka
Hydrografia: rzeki,
Nazewnictwo: hydrografia, państwo polskie, miasta
Ramka: brak
Format: a: 235×262

Kolekcja:  Kazimierz żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00095-04934

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)