POLOGNE

POLOGNE
Paris 1683

Mallet Alain Manesson (1603-1706)
Thierry Denys (XVII w.)

00142-04980-b 00142-04980

Skala 1:25000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Description de l’univers contenant les différents systèmes du monde les cartes générales et particulières de la Géographie ancienne et moderne… par Allain Manesson Mallet (Vol.: I-V). Paris 1683.

  1. M. Mallet francuski rytownik i geograf, służył w armii portugalskiej, po powrocie do Paryża pracował w służbie króla Ludwika XIV. Niemieckojezyczne wydanie opisywanego atlasu ukazało się w 1686 oraz w 1719 roku. Tytuł w ozdobnym kartuszu na NW. Na N poza ramką: „de l’Europe.”, „Figura XXXVii.„, „93„, na odwrocie na N: „94„, tekst: „de l’Europe.”, „De la Pologne en particulier.„, „LA Samogitie a pour Ville… … Chelm & de Przemysl„.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, państwa, prowincje

Współrzędne Geograficzne:              opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 143×102, p: 148×105, a: 205×135

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00142-04980