POLAND, with its DISMEMBERED PROVINCES, Drawn…

POLAND, with its DISMEMBERED PROVINCES, Drawn from the Best Authorities.

POLAND,  with its  DISMEMBERED PROVINCES,  Drawn from the  Best Authorities.
Londyn 1791-1794

Conder Thomas (1775-1801)
Wilkinson R.

00127-04966-b 00127-04966-a

Skala 1:6000000; podziałka liniowa: „Britis Statute Miles

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Atlas… Londyn 1791-1794.

Conder angielski kartograf i rytownik wykonał tę mapę na zamówienie wydawcy R. Wilkinsona. Na S w treści mapy tekst: „Londyn: Published Septr. 1st. 1791 by R. Wilkinson Nº 58 Cornhil„, na SE pod ramką: „T. Conder Sculpt.„, ołówkiem: „30-„. Na NW w treści róża wiatrów. Krawędź S arkusza podklejona.

Rzeźba:                        kopczyki          Osiedla:            2-st sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, państwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 213×264, p: 224×274, a: 237×315

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00127-04966