220. POLAND, ¦ with its ¦…

220. POLAND, ¦ with its ¦ DISMEMBERED PROVINCES, ¦ Drawn from the ¦ Best Authorities.

220.	POLAND, ¦ with its ¦ DISMEMBERED PROVINCES, ¦ Drawn from the ¦ Best Authorities.
Londyn 1791-1794

Conder Thomas (1775-1801)
Wilkinson Robert (768-1825)

00127-04966-b 00127-04966-a

Skala 1:6000000; podziałka liniowa: „Britis Statute Miles

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

The General Atlas of the World… Londyn 1791-1794.

Thomas Conder angielski kartograf, księgarz i rytownik wykonał tę mapę na zamówienie wydawcy R. Wilkinsona. Thomas Conder (1747 – czerwiec 1831) był angielskim grawerem i księgarzem, działającym w Londynie pod koniec XVII i na początku XVIII wieku.

W swoim sklepie pod adresem 30 Bucklersbury w Londynie Conder wyprodukował duży zbiór map i wykresów, zwykle we współpracy z innymi wydawcami jego czasów, w tym Wilkinson, Moore, Kitchin i Walpole. Niestety, zachowało się niewiele faktów biograficznych dotyczących życia Condera. Następcą Thomasa Condera został jego syn Josiah Conder, który mimo że został poważnie oślepiony ospą, poszedł w ślady ojca jako księgarz i autor o pewnym uznaniu. Robert Wilkinson (fl. Ok. 1768 – 1825) był angielskim twórcą map i wydawcą atlasów. Większość map Wilkinsona pochodzi od angielskiego wydawcy map Johna Bowlesa. Po śmierci Bowlesa w 1779 roku Wilkinson nabył bibliotekę tablic mapowych Bowles. Po nabyciu biblioteki map, Wilkinson aktualizował tablice do 1794 roku, kiedy to wydał The General Atlas of the World (1794, 1802, 1809). Atlas ten był wielokrotnie wznawiany, aż do śmierci Wilkinsona w 1825 r. Inne prace Wilkinsona to: Bowen and Kitchin’s Large English Atlas (1785), Speer’s West Indies (1796), Atlas Classica (1797) i niezależnie wydane mapy New Holland (1820) i Ameryka Północna (1823). Biura Wilkinsona znajdowały się pod numerem 58, Cornhill, Londyn, w latach 1792 – 1816, po czym przeniósł się do 125 Frenchurch Street, również w Londynie, do 1823 roku. Po jego śmierci biznes Wilkinsona i tablice map zostały przejęte przez Williama Dartona Jr, który ponownie wydał Atlas Generalny. Na S w treści mapy tekst: „Londyn: Published Septr. 1st. 1791 by R. Wilkinson Nº 58 Cornhil„, na SE pod ramką: „T. Conder Sculpt.„, ołówkiem: „30-„. Na NW w treści róża wiatrów. Krawędź S arkusza podklejona.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 2-st sygnatura obrazkowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 213×264, p: 224×274, a: 237×315

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00127-04966

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)