POLAND Subdivided into its severall Palatinates…

POLAND Subdivided into its severall Palatinates &c Agreeable to Modern History By H Moll Geographer

POLAND  Subdivided into its severall  Palatinates &c  Agreeable to Modern History By H Moll Geographer
Londyn 1721

Bowles Thomas (1702-1767)
Moll Herman (1688-1732)

00406-36901-b 00406-36901-a

Skala 1:6000000; skala przybliżona podziałka lioniowa: „English Miles

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Geographia antiqua latinorum et graecorum tabulis XXXII novis et accuratis expressa… Auctore Hermano Moll… Londyn 1721 printed for and sold by H. Moll… a. by Tho. Bowles. [wyd. angielskie]

Mapa z angielskiego wydania atlasu H. Moll’a, nastepne wydanie tego atlasu ukazało się w 1729 roku. W traści mapy na SW tekst: „Poland Extends in length from the Frontiers of  Silesia on ye West, to ye Frontiers of Tartary on ye S.G. about 740 miles  & from ye Frontiers of Livonia to ye Boundaries of Hungary 645 miles in Breadth; the- Superficial Contents of yewhole is near 224.000 Square miles which is 90.905 miles  larger than France. The Metropolitan City Warsaw is situated in long: 20.55 & lat. 52.15. 890 m. E. from Londyn, 650 N.E. of Paris, & 460 S.W. of Petersburg.„, na N między ramkami: „Deg. East from Londyn„, na NW poza ramka: „Vol. P. 734„, na NE: „5”, na SW ołówkiem: „d.”. Na odwrocie na SE: „Moll 1729  29 x 27 cms”, na NE: „M(278)”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    drogi

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 200×261, p: 206×270, a: 232×372

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00406-36901