POLAND shewing the claims of AUSTRIA,…

POLAND shewing the claims of AUSTRIA, RUSSIA and PRUSSIA. By Thos. Kithen Geor.

POLAND  shewing the claims of  AUSTRIA,  RUSSIA and  PRUSSIA.  By Thos. Kithen Geor.
Londyn 1792

Ferguson
Jackson W.
Kitchen (Kitchin) Thomas (1718-1784)
Payne John

00444-36939-b 00444-36939-a

Skala 1:18000000, skala przybliżona, podziałki liniowe: „British Statute Miles„, „Polish Miles„.

Miedzioryt, kolorowane granice. Mapa polityczna.

Universal Geography. Londyn 1792

Przeróbka mapy T. Kithena zamieszczona w Universal Geography J. Payne wydanej w 1792 roku przez wydawcę i rytownika W. Jacksona, rytowana przet Fergusona. T. Kitchen, nadworny hydrograf króla Angielskiego. Wydawca i rytownik, posiadal pracownie w Clerknwell Green 1755, Ely Gate Holborn 1756, Charing Cross 1758, Holborn Hill 1768. Na NE w treści pod podziałkami legenda: RemarksCourt of Austria’s claim„, „Empress of Russias„, „King of Prussias„, na SE w treści: „Longit E. from Londyn.„, róża wiatrów, na S pod ramką: „Engraw’d for Jackson’s Edition of Payne’s new System of Universal Geography.„, na SW poza ramką ołówkiem: „Kitchen„. Na odwrocie ołówkiem: „Kitchin ’ XVIII?„. Granice kolorowane niezgodnie z legendą.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                hydrografia, województwa, prowincje, państwa, 3-st. osiedla,

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 2°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 15′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 185×271, p: 195×285, a: 231×315

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00444-36939