POLAND AS DIVIDED.

POLAND AS DIVIDED.

POLAND  AS DIVIDED.
Edinburgh 1816

Menzies John (b.1780) (J. & G.) (XIX w.)
Thomson (XIX w.)

00305-11491-b 00305-11491-a

Skala 1:2600000; podziałki liniowe: „SCALES„, „Serman and Polish Miles, 15 to a Degree„, „Prussian

Miles, 20 to a Degree„, „British Statute Miles, 69½ to a Degree„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

New General Atlas. Londyn 1816 by Thomson.

Mapa rysowana i rytowana w angielskiej firmie wydawniczej J & G Menzies w Edynburgu, której założycielem był J. Menzies, na zamówienie wydawcy II wydania atlasu New General Atlas… Thomsona. Owczesny adres wydawnictwa: 201 High Street Edinburgh. Przeróbka mapy J. Cary’a wydanej w 1799 roku. Na SW pod ramką tekst: „J. & G. Menzies Sculp t. Edin r.„, na NW pod tytułem legenda: „Russia coloured Yellow  Austria—Red  Prussia coloured Green  Saxony—Blue”. Na S między ramkami tekst: „Longitude East from Greenwich”, na NE numer strony: „Nº32”. Na SW poza ramka ołówkiem: „Cary”, na NE poza ramką ołówkiem: „Ł4”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „Poland 32”, na SE: „Cary 1794?”

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            kółka, sygnatura

Hydrografia:          rzeki, jeziora,bagna       Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:      stożkowe

Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 436×487, p: 451×506, a: 546×742

Kolekcja:              własna MPR

Nr katalogu CRP: 00305-11491