POLAND.

POLAND.
Londyn (1820)

Smith Charles

00415-36910-b 00415-36910-a

Skala 1:6000000; podziałka liniowa: „Britis Statute Miles

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

(Smith’s atlas… . Londyn [1820]?)

Mapa przedstawiająca sytuacje Polski po Kongresie Wiedenskim. Na E legenda: „The Russian Dominions as settled by the Congres  at Vienna in 1815, are coloured__Yellow  The Prussian D°__D°__Red_  The Austrian D°__D°__Green ¦ The Territory of the_  Free Town of  Cracow_  __D°__Blue_”, na S pod ramka: „Londyn, Published by C. SMITH, Mapseller. Nº 172 Strand.„, na SW między ramkami: „Long. East fr. Greenwich”, na SE poza ramka numer strony: „27„. Na odwrocie na NE ołówkiem: „RHP  8nf”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           2-st kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora                 Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe                     Komunikacja:    drogi

Nazewnictwo:                                hydrografia, góry, państwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 262×350, p: 300×350, a: 307×398

Kolekcja:         Tadeusz Smitkowski

Nr katalogu CRP: 00415-36910