Plany miast

PIANO della CITTA di DANZICA

Cellarius Andreas (*1630)

Valckenier Janssonius Aegidius (Jansz. Gill.) (XVII w.)Amsterdam 1659?


00404-36899-a-ico00404-36899-b-ico

 

Skala 1:20000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala di 100 Verghe"

Miedzioryt czarno-biały, plan miasta.

(Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Studio Andreae Cellari. Amsterdam 1659 apud Aegidium Janssonium Valckenier)(Description of Poland... 1659)

Plan miasta Gdańska w obrębie murów. Orientacja wschodnia. Na SE w treści kartusz skalowy z herbem miasta. Na NW ponad ramką tekst: "Vol. 7. Pag. 318.".Na odwrocie na S: "z Zaydlera ¦ strona ¦ 1631".

Zabudowa:  zarys

Hydrografia:  rzeki, kanały

Nazewnictwo:  hydrografia, dzielnice miasta

Ramka:  zwykła

Format:  r: 161x191, p: 170x202, a: 188x207

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00404-36899