PIANO della CITTA di DANZICA

PIANO della CITTA di DANZICA

PIANO della CITTA di DANZICA
Amsterdam 1659?

Cellarius Andreas (*1630)
Valckenier Janssonius Aegidius (Jansz. Gill.) (XVII w.)

00404-36899-b 00404-36899-a

Skala 1:20000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala di 100 Verghe

Miedzioryt czarno-biały, plan miasta.

(Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Studio Andreae Cellari. Amsterdam 1659 apud Aegidium Janssonium Valckenier)(Description of Poland… 1659)

Plan miasta Gdańska w obrębie murów. Orientacja wschodnia. Na SE w treści kartusz skalowy z herbem miasta. Na NW ponad ramką tekst: „Vol. 7. Pag. 318.„.Na odwrocie na S: „z Zaydlera  strona  1631”.

Zabudowa:  zarys

Hydrografia:  rzeki, kanały

Nazewnictwo:  hydrografia, dzielnice miasta

Ramka:  zwykła

Format:  r: 161×191, p: 170×202, a: 188×207

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00404-36899