PIANO della CITTA di DANZICA

PIANO della CITTA di DANZICA

PIANO della CITTA di DANZICA
Amsterdam 1659?

Cellarius Andreas (*1630)
Valckenier Janssonius Aegidius (Jansz. Gill.) (XVII w.)

00366-36861-b 00366-36861-a

Skala 1:20000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala di 100 Verghe

Miedzioryt czarno-biały, plan miasta.

(Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Studio Andreae Cellari. Amsterdam 1659 apud Aegidium Janssonium Valckenier)(Description of Poland… 1659)

Plan miasta Gdańska w obrębie murów. Orientacja wschodnia. Na SE w treści kartusz skalowy z herbem miasta. Na NW ponad ramką tekst: „Vol. 7. Pag. 318.„.

Zabudowa:  zarys

Hydrografia:  rzeki, kanały

Nazewnictwo:  hydrografia, dzielnice miasta

Ramka:  zwykła

Format:  r: 163×190, p: 171×201, a: 180×212

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00366-36861