Łotwa, Kurlandia, Inflanty

POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)Antwerpia 1573


00293-11479-a-ico00293-11479-b-ico

 

Skala 1:4500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium Germanicor."

Miedzioryt czarno-biały, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant.Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C Diesth'a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Mapę Inflant opracował autor atlasu na podstawie zaginionej mapy J. Portantisa. Opisane strona świata:  SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa odrestaurowana, braki oryginalnego papieru podklejone. Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (kursywa), "POMERANIA" (roman), "OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS" (kursywa). Numer strony: "44.A.", ołówkiem: "Ortelius ¦ 1570 (1573) ¦ Addendium I"

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia: rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, 4-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej co 10'

Ramka:  zwykła, w ramce wewnętrznej teksty: na E: "HOR XVI1/2 MAXIMVS DIES HORARVM XVII. MAXIMUS DIES HORAR. XVII1/2 MAXIMVS HOR. XVIII.", na W: "XIII. CLIMA DVODECIMVM. CLIMA VNDECIMVM. CLIMA DECIMVM.". Ramka dorysowana po restauracji, brak oryginalnego odcisku.

Format:  r: (219)x245, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414x533

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00293-11479