OSWIECZimIéSIS ET Zatoriensis Duc.

OSWIECZimIéSIS ET Zatoriensis Duc.

OSWIECZimIéSIS ET  Zatoriensis Duc.
Amsterdam 1606

Claesz (Claeszoon) Nicolay (Nicolas, Nicolai) Cornelii (Cornelis) (XVI w.)
Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

00150-04989-b 00150-04989-a

Skala: 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium”.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Bartii Tabularum Geographicarum contractarum libri quinque, Amsterdam 1606, apud Cornelium Nicolai.

Mapa pochodzi z miniaturowego atlasu wydanego w Amsterdamie przez duńskiego wydawcę C. N. Claesz’a. Na NW poza ramką: „448”, na N poza ramką tekst: „DESCRIPTIO DVCAT. OZWIEC. ET ZATOR.„, na odwrocie dwa teksty: „Descriptio Dvcat. Ozwiec. et Zator.”, „Descriptio DVCAT. OZWIEC.  et Zator.”., „447”. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura kombinowana

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane w treści tylko na W co 10′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 86×123 , p: 88×125, a: 122×174

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00150-04989