10. · OCTAVA · EVROPĘ ·…

10. · OCTAVA · EVROPĘ · · TABVLA·

10.	· OCTAVA · EVROPĘ ·    · TABVLA·
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00311-11497-b 00311-11497-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coeletsinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventanona podstawie ósmej mapy Europy “starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Autorem tekstów był prawdopodobnie włoski poeta Giovanni Cotta. Urodził się w pobliżu Legnago, miasta w Adige na południe od Werony, w rodzinie w komfortowych warunkach. Przez lata edukacji szkolnej wykazywał duże zainteresowanie literami, poświęcając się studiom starożytnych autorów. W ten sposób zdobył doskonałą umiejętność wyrażania siebie i pisania, co towarzyszyło niezwykłej pamięci, i komponował wiersze o wielkiej godności klasycznej. Studiował w Lodi, odkąd jego ciocia się tam ożenił, ale potem poszedł na studia u Giovanniego Pontano w Neapolu. Przez krótki czas zbliżył się do szlachty, Sanseverino i Cavanilli; później jednak skierował swe usługi do weneckiego generała Bartolomeo d’Alviano, który był hojnym patronem Muz i założył akademię w Pordenone w dzielnicy Treviso w 1508 r., w której  zgromadził wokół  siebie grupę  wyrafinowanych poetów,  w tym Girolamo Fraca storo, Andrea Navagerio i Gerolamo Aleandro i Pietro Bembo. Bartolomeo d’Alviano, ranny

Giovanni Cotta

i pokonany w 1509 r. W bitwie pod Agnadello (Ghiaradadda), został uznany za winnego za nieprzestrzeganie dostaw senatu Wenecji. Wzięty do niewoli przez Francuzów w pobliżu Addy, pozostał w więzieniu do 1513 roku. Cotta zaproponował, że podzieli niewolę ze swoim obrońcą, ale Francuzi odmówili przyznania d’Alviano współwięźnia. Niektórzy uczeni [bez źródła] zinterpretowali ten epizod jako dowód oczywistego homoseksualizmu Cotty, skłonności, która przebija jego epigramy. Związek między generałem a Cottą był jednak silnie zaprzeczany; prawdopodobnie była to czuła więź między dojrzałą i doświadczoną osobą w świecie broni a wyrafinowanym pisarzem. Cotta wykonał jednak inne zadanie dla d’Alviano: przekazał wiadomość papieżowi Juliuszowi II w Viterbo. Tam, kilka dni po jego przybyciu, zmarł na zarazę w młodym wieku trzydziestu lat, w 1510 roku. Część produkcji literackiej Giovanniego Cotty została utracona, w tym słynne dzieło geograficzne [niejasne], które zaczęło pisać wierszem i komentarz do Pliniusza Starszego. Przekazano piętnaście wierszy i różnych przemówień. Wiersze, zebrane w czasie z różnych przypisywanych mu prac, zostały umiarkowanie docenione przez Niccolò Tommaseo i Benedetto Croce, w szczególności za ich szczerość ponad średnią z XVI-wiecznej poezji łacińskiej, choć nie do końca wyłączoną z jej ekscesów i częściowo nieco niedojrzały. Epitafium Quinterii, poświęcone Antonio Quinterio z Lodi, który zmarł w latach 1481–1485 i członkowi rodziny kardynała Giovanniego Colonny, tradycyjnie przypisywany Giovanni Cotcie, jest bardziej prawdopodobne dziełem imiennika Giovanniego Cotty, sekretarza, a następnie apostolskiego skrótu do sądu papieski, który zmarł w późnym wieku w 1525 r. Opisy na W poza ramką: „·vnvs· gradvs· longitvdinis· in· hac· latitvdine· continent· ¦·etadia· 227· qve· facivnt· milliaria · 28·½· pere· est· ergo· ¦ ·spacivm· tabvle· 7008· stadiorvm· qve· facivnt· Milliaria· 876·”, „·Milliaria·32·½·”, „·differentia· partis· svperioris· ad· inferiorem· ¦ ·tabvlae· in· stadins· qvidem· 3480· in· milliaribvs· ¦ ·vero· 435·   ·ergo”, „·Mlliaria · 30·½ ·”, „·milliaria ·40½·”, „·spacivs· totivs· tabv.¦3e· milliaribvs· qvi.¦dem· 1311· in· stadiis· ¦ vero· 10488·”, „·milliaria· 43·”, opisy na E poza ramką: „· VIGESIMVSPRIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 8 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 20 ·”, „· VIGESIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 7 ·  · HABENS · DIEM · MAIORE · ¦ · horarvm · 19 ·”, „· NONVS DECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 6 ·  · HABENS · MAXIMVM · ¦ · DIEM · horarvm · 18 ·”. „· OCTAVVsDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5½· HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17½ ·”. „· SEPTIMVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5 ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17 ·”. „· SEXTVS DECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4½ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16½ ·”. „· QVINTVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4 ·  · HABENS ·  ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16 ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Mapa Sarmacji Europejskiej, kopia ptolemeuszowskiego wyobrażenia ziem polskich.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°
Ramka: zwykła
Format: r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426×566

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00311-11497

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)