OCTAVA EVROPĘ TABVLA

OCTAVA EVROPĘ TABVLA

OCTAVA  EVROPĘ  TABVLA
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00311-11497-b 00311-11497-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coeletsinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventanona podstawie ósmej mapy Europy “starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Opisy na W poza ramką: „·vnvs· gradvs· longitvdinis· in· hac· latitvdine· continent· ·etadia· 227· qve· facivnt· milliaria · 28·½· pere· est· ergo·  ·spacivm· tabvle· 7008· stadiorvm· qve· facivnt· Milliaria· 876·”, „·Milliaria·32·½·”, „·differentia· partis· svperioris· ad· inferiorem·  ·tabvlae· in· stadins· qvidem· 3480· in· milliaribvs·  ·vero· 435·   ·ergo”, „·Mlliaria · 30·½ ·”, „·milliaria ·40½·”, „·spacivs· totivs· tabv.3e· milliaribvs· qvi.dem· 1311· in· stadiis·  vero· 10488·”, „·milliaria· 43·”, opisy na E poza ramką: „· VIGESIMVSPRIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 8 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 20 ·”, „· VIGESIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 7 ·  · HABENS · DIEM · MAIORE ·  · horarvm · 19 ·”, „· NONVS DECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 6 ·  · HABENS · MAXIMVM ·  · DIEM · horarvm · 18 ·”. „· OCTAVVsDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5½· HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17½ ·”. „· SEPTIMVSDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5 ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17 ·”. „· SEXTVS DECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4½ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16½ ·”. „· QVINTVSDECIMVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4 ·  · HABENS ·   · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16 ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Mapa Sarmacji Europejskiej, kopia ptolemeuszowskiego wyobrażenia ziem polskich.

Rzeźba:                                    kopczyki

Osiedla:                                   kółka

Hydrografia:                             rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:     opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                    zwykła

Format:                                    r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426×566

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00311-11497