OCTAVA EVRO PE TABVLA

OCTAVA EVRO PE TABVLA

OCTAVA EVRO PE TABVLA
Sztrasburg 1513

Aeschler Jakub
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ringmann Mathias (Philesius)
Scott Joannes
Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)
Uebelin Georg

00318-11504-b 00318-11504-a

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei  viri Alexandrini  Mathematicę disciplinę Philosophi  doctissimi Geographię opus novissima traductione e Gręco=rum archeotypis castigatissime pressum: ceteris  ante lucubratorum multo pręstantius… kolofon: Anno… M D XIII. Marcii  XII… Argentine…Joannis Schotti..

Tablica ósma ze sztrasburskiego wydania Geografii… Ptolemeusza. Mapę opracował M. Waldseemüller, a wydał J. Scott przy współpracy Jakuba Aeschlera i Georga Uebelina. Jest to prawdopodobnie przeróbka mapy Europy Środkowej Beneventano-Wapowskiego. Obraz mapy w kształcie trapezu, na E poza ramką opisy zniekształceń wzdłuż południka 72˝: „Clima septimi…, 14·paral…, 16·paral…, 17·paral…, 18·paral…, 19·paral…, Vigeliin 9 paral…, Vigesinus primus…”, na W poza ramką opisy zniekształceń skali: „Milliaria 40½”, „Milliaria 32½”, „onus grad… 28½”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „WALDSEEMÜLLER/SCOTTI 1513”.

Znak wodny:     lilia.                       Tytuł:             na N poza ramką.

Rzeźba:             zarys                     Osiedla:                    kółka, sygnatura

Hydrografia:     rzeki, jeziora         Odwzorowanie:          trapezoidalne

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:         opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie co 30′ w ramce środkowej i w ramce zewnętrznej co 10′.

Ramka:                                         potrójna, trapez

Format:                                        r: 324/492xh=385, a: 442×615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00318-11504