OCTAVA EVRO PE TABVLA

OCTAVA EVRO PE TABVLA

OCTAVA EVRO PE TABVLA
Sztrasburg 1513

Aeschler Jakub
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ringmann Mathias (Philesius)
Scott Joannes
Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)
Uebelin Georg

00245-11358-b 00245-11358-a

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei  viri Alexandrini  Mathematicę disciplinę Philosophi  doctissimi Geographię opus novissima traductione e Gręco=rum archeotypis castigatissime pressum: ceteris  ante lucubratorum multo pręstantius… kolofon: Anno… M D XIII. Marcii  XII… Argentine…Joannis Schotti..

Tablica ósma ze sztrasburskiego wydania Geografii… Ptolemeusza. Mapę opracował M. Waldseemüller, a wydał J. Scott przy współpracy Jakuba Aeschlera i Georga Uebelina. Jest to prawdopodobnie przeróbka mapy Europy Środkowej Beneventano-Wapowskiego. Obraz mapy w kształcie trapezu, na E poza ramką opisy zniekształceń wzdłuż południka 72˝: „Clima septimi…, 14·paral…, 16·paral…, 17·paral…, 18·paral…, 19·paral…, Vigeliin 9 paral…, Vigesinus primus…”, na W poza ramką opisy zniekształceń skali: „Milliaria 40˝”, „Milliaria 32˝”, „onus grad… 28˝”. Na W ołówkiem: „Wisła”, w pobliżu opisu rzeki w treści mapy: „istula  flu.”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „M brak”, na SE: „Ptolemeusz  1513 ei”.

Znak wodny:      lilia.                       Tytuł:             na N poza ramką.

Rzeźba:              zarys                     Osiedla:                    kółka, sygnatura

Hydrografia:       rzeki, jeziora         Odwzorowanie:          trapezoidalne

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie co 30′ w ramce środkowej i w ramce zewnętrznej co 10′.

Ramka:                  potrójna, trapez

Format:                  r: 320/492xh=383, a: 442×615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00245-11358