OBSZAR ZAGLEBIA SAARY TERRITOIRE DU BASSIN…

OBSZAR ZAGLEBIA SAARY TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE

OBSZAR ZAGLEBIA SAARY TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE
Warszawa 1919

Zakład. Graficzny B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie

00098-04937-b 00098-04937-a

Skala 1:1000000; podziałka liniowa, kilometrowa: „kilometres

Odbitka offsetowa, kolorowana na czerwono granica Niemiec Zachodnich i obszar Zagłębia Saary, mapa polityczno-historyczna

Mapa wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie, drukowana w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i Ska., przed Kongresem Wiedeńskim, mapa opracowana w językach polskim i francuskim. Na N pod tytułami legenda: „ObjaŚnienie”, „Légende”; „Granice niewymagające wytknięcia w terenie„, „Frontières ne nécessient pas de délimitation sur le terrain„, „Granice wymagające wytknięcia w terenie„, „Frontières nécessitant une délimitation sur lre terrain„, „Strefy poddane plebiscytowi„, „Zones soumises au Plebiscite„, „Części granic powiatów administracyjnych„, „Amorces de limites administratives„, „Granice innych państw„, „Frontières d’autres Etats„.

Rzeźba:  kreski Lehmana

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja: drogi, koleje

Odwzorowanie: ortograficzne

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°

Ramka:  zwykła

Format:   A: r: 720×268, a: 998×699

Kolekcja:  Kazimierz Żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00098-04937