32. Nuoua descrizzione della Polonia, &…

32. Nuoua descrizzione della Polonia, & dell’ Vngaria.

32.	Nuoua descrizzione della Polonia, & dell’ Vngaria.
Wenecja 1571

Münster Sebastian (1489-1552)

00401-36895-b 00401-36895-a

Skala 1:5000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa.

COSMOGRAPHIA ¦… VENEZIA 1571

Mapa w weneckim wydaniu Cosmografii…  jest praktycznie odbita z tego samego klocka co mapa w Münsterowskim wydaniu Geografii… C. Ptolemeusza z 1545 roku, nie wydrukowano tu jednak podwójnej ramki, która jest charakterystyczna dla wydań ptolemeuszowskich. Rzadki wczesny stan mapy Polski, Litwy, Ukrainy, Moskwy i Bałkanów w Munster, rozciągającej się od Prus, Wilna i Smoleńskiego na północy po Bośnię, Bułgarię, Konstantynopol i Krym na południu, skupiało się na Polsce. Jest to najwcześniej dostępna współczesna mapa tego regionu, którą mogą zdobyć kolekcjonerzy. Wydane po raz pierwszy w 1540 roku, jedyną różnicą między tą mapą a pierwszym stanem jest mała drukarka w tytule. Geographia Munstera (opublikowana po raz pierwszy w 1540 r.) i późniejsza Cosmographia były punktami orientacyjnymi w kartografii. Geographia zawierała nie tylko mapy ptolemejskie, ale także szereg przełomowych współczesnych map, w tym pierwsze oddzielne mapy 4 kontynentów, pierwszą mapę Anglii i najwcześniejszą dostępną mapę Skandynawii. Kosmografia (opublikowana po raz pierwszy w 1544 r.) była najwcześniejszym niemieckim opisem świata i ważnym dziełem odrodzenia myśli geograficznej w XVI-wiecznej Europie. W sumie w latach 1544-1628 ukazało się około 40 wydań Cosmographia. Munster zdominował publikacje kartograficzne w połowie XVI wieku. Munster jest powszechnie uważany za jednego z najważniejszych twórców map XVI wieku. Munster był językoznawcą i matematykiem, który początkowo uczył hebrajskiego w Heidelbergu. Swoją pierwszą mapę Niemiec wydał w 1529 r., po czym skierował do uczonych w całym kraju zaproszenie do uzyskania informacji geograficznej o Niemczech. Odpowiedź była lepsza niż oczekiwano i zawierała znaczne materiały zagraniczne, które dostarczyły mu aktualnych, choć niekoniecznie dokładnych map, do wydania jego Geografii w 1540 roku.Na odwrocie: „DIAMONTI ¦ IN QVESTA TAVO ¦ la, la descrizzion lettore della Polonia, & ¦ dell’ Vngaria,onde potrai legermente au, ¦ uederti in … …de questa tauola.„, „10„, ołówkiem na SE : „1561 po raz pierwszy ¦ wyd. 1540 ¦ Cosmographia Universale ¦ 1575”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa.
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami i oznaczone graficznie co 1°
Ramka: zwykła
Format: r: 257×343,  a: 304×383

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00401-36896

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)