NOVISSIMA POLONIAE REGNI Descriptio

NOVISSIMA POLONIAE REGNI Descriptio

NOVISSIMA  POLONIAE  REGNI  Descriptio
Oxford 1680-1683

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00037-03426-b 00037-03426-a

Skala 1:800000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

The  English  Atlas.  Volume I.  CONTAINING A  DESCRIPTION  OF  POLAND. kolofon: OXFORD,  Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers  in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy J. Janssoniusa uzupełniona siatka geograficzna przez jego zięcia J. H. Janssoniusa van Waesburg , zamieszczana w atlasie Williama Nicolsona wydawanym w latach 1680-1683 przez Mojżesza Pitt’a w Oxfordzie Kartusz z dedykacją: „Nobilißo: & tam dignitate generis. quam  Meritis in Patriam Honoratißo Viro.  Dno. Nicolao Pahl.  in celeberrimo Maris Balthici ¦ empirio, Virbe Gedanensi, Præ.consuli & vicepræsidi, bonarum  artium Patrono ac Fautori obser.vantiæ ergò D.D.D.  Joannes Janssonius.” W rogu na NE w treści mapy rzymska cyfra: „XIIII”. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem na NE: „Joannes Jansonius”. Na SE: „Polonia”, na S: „14”, „14”

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:            2-st. sygnatura

Hydrografia:          rzeki, jeziora                  Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:     trapezowe

Nazewnictwo:        hydrografia, wojewodztwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane tylko wzdłuż ramki E i W co 20, na N i S co 1°, graficzny podział na 7 części, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′,

Ramka:                  zwykła

Format:                 r: 434×539, p: 437×538, a:596×710

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00037-03426