NOVISSIMA POLONIÆ REGNI descriptio.

NOVISSIMA POLONIÆ REGNI descriptio.

NOVISSIMA  POLONIÆ  REGNI  descriptio.
Amsterdam 1640-1647

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

00035-03424-b 00035-03424-a

Skala 1:1800000: Skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

    Novus atlas,das ist Weltbeschreibung und vollkommende Abbildung aller Welt Vol. I-IV (vol. IV) Amsterdami 1640-1647 apud Johannem Janssonium.

Kartusz z dedykacją. „Nobiliߺ & tam dignitate generis. quam  Merities in Patriam HonoratiߺViro. Dno. Nicolao Pahl.  in celeberrimo Maris Balthici  empirio, Virbe Gedanensi, Præ.consuli & vicepræsidi, bonarum  artium Patrono ac sautori obser.vantiæ ergo D.D.D.  Ioannes Ianssonius”. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           2-st. sygnatura

Hydrografia:                 rzeki, jeziora

Nazewnictwo:               hydrografia, wojewodztwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:          opisane w ramce co 1°, graficzny, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′,

Ramka:                         zwykła

Format:                         r: 435×540, p: 439×544, a: 482×572

Kolekcja:                      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00035-03424