49. Nova totius ¦ REGNI POLONIÆ…

49. Nova totius ¦ REGNI POLONIÆ ¦ Magniq3 Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ cumsuis ¦ PALATINATIBUS ¦ ac confiniis ¦ exacta Delineatio ¦ per G.le Vasseur de Beauplan ¦ S.R.Mtis Architectum militarem ¦ et Capitaneum Anno 1651

49.	Nova totius ¦ REGNI POLONIÆ ¦ Magniq3 Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ cumsuis ¦ PALATINATIBUS ¦ ac confiniis ¦ exacta Delineatio ¦ per G.le Vasseur de Beauplan ¦ S.R.Mtis Architectum militarem ¦ et Capitaneum Anno 1651
(Gdańsk) Rouen 1660

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Caillone Jacques
Hondius Wilhelm Willem (Guilielmus) (1597-1660)

00170-05009-b 00170-05009-a

Skala 1:8000000; przybliżona, podziałki liniowe: „Scalæ”, „Milliaria Polonica communia”, „Milliaria Germanica”, „Milliaria Ucrainica”, „Milliaria Moscovitica”.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Ukraine… Le Vasseur de Beauplan. Rouen 1660 Jacques Caillone

Mapa polski opracowana przez W. le Vasseur de Beauplana na podstawie materiałów zebranych przez autora w czasie pobytu w Królestwie Polskim w ramach prowadzonej przez Władyslawa IV akcji fortyfikacji Ukrainy. Beauplan opuścił Polskę w 1648 roku i osiadł we Francji w Rouen. Tam wydał między innymi opisywaną pracę, w której zamieścił rytowaną na jego zamówienie w Gdańsku pzez W. Hondiusa mapę Polski. Jacques Cailloué  – księgarz. – Syn Izaaka Cailloué. Skończył naukę w sierpniu 1609 r. zdobył tytuł mistrza w 1618 r. przejął księgarnię ojca w 1612 r. Zmarł 1 sierpnia 1664 r. Podczas podróży do Saumur. Na E w treści: kartusz skalowy: „Declaratio”, „Urbs Anqua Christiana”, „Civitas Christiana”, „Civitas primaria Palatinatuum”, „Civitas Turcica et Tartarica”, „Duc. Ducatus”, „P. Pal. Palatinatus”, „Cast. Castellanatus”. „H R Ae 1655.f27.35.01.”. Opisane strony świata: Meridies, Septentrio, Oriens, Occidens, na N poza ramka: „127”, na S poza ramką: „Poland, Le Vasseur de Beauplan/1651”. Na odwrocie: „cenna”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa 4-st.
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, ksiestwa, prowincje, miasta
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 12′ na N i S opisane między ramkami co 5°.
Ramka: zwykła
Format: r: 265×343, p: 269×345, a: 312×380

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00170-05009

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)