Nova totius REGNI POLONIÆ Magniq3 Ducatus…

Nova totius REGNI POLONIÆ Magniq3 Ducatus LITHUANIÆ cumsuis PALATINATIBUS ac confiniis exacta Delineatio per G.le Vasseur de Beauplan S.R.Mtis Architectum militarem et Capitaneum Anno 1651

Nova totius  REGNI POLONIÆ  Magniq3 Ducatus  LITHUANIÆ  cumsuis  PALATINATIBUS  ac confiniis  exacta Delineatio  per G.le Vasseur de Beauplan  S.R.Mtis Architectum militarem  et Capitaneum Anno 1651
(Gdańsk) Rouen 1660

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Caillone Jacques
Hondius Wilhelm Willem (Guilielmus) (1597-1660)

00170-05009-b 00170-05009-a

Skala 1:8000000; przybliżona, podziałki liniowe: „Scalæ”, „Milliaria Polonica communia”, „Milliaria Germanica”, „Milliaria Ucrainica”, „Milliaria Moscovitica”.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Ukraine… Le Vasseur de Beauplan. Rouen 1660 Jacques Caillone

Mapa polski opracowana przez W. le Vasseur de Beauplana na podstawie materiałów zebranych przez autora w czasie pobytu w Królestwie Polskim w ramach prowadzonej przez Władyslawa IV akcji fortyfikacji Ukrainy. Beauplan opuścił Polskę w 1648 roku i osiadł we Francji w Rouen. Tam wydał między innymi opisywaną pracę, w której zamieścił rytowaną na jego zamówienie w Gdańsku pzez W. Hondiusa mapę Polski. Na E w treści: kartusz skalowy: „Declaratio”, „Urbs Anqua Christiana”, „Civitas Christiana”, „Civitas primaria Palatinatuum”, „Civitas Turcica et Tartarica”, „Duc. Ducatus”, „P. Pal. Palatinatus”, „Cast. Castellanatus”. „H R Ae 1655.f27.35.01.”. Opisane strony świata: Meridies, Septentrio, Oriens, Occidens, na N poza ramka: „127”, na S poza ramką: „Poland, Le Vasseur de Beauplan/1651”. Na odwrocie: „cenna”.

Rzeźba:                   kopczyki                        Osiedla:            sygnatura obrazkowa 4-st.

Hydrografia:            rzeki, jeziora                  Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:          hydrografia, państwa, ksiestwa, prowincje, miasta

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 12′ na N i S opisane między ramkami co 5°.

Ramka:                    zwykła

Format:                   r: 265×343, p: 269×345, a: 312×380

Kolekcja:                Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00170-05009