NOVA MAPPA GEOGRAPHICA REGNI POLONIÆ, MAGNI…

NOVA MAPPA GEOGRAPHICA REGNI POLONIÆ, MAGNI DUCATVS LITHVANIÆ REGNI ET DU-CATVS OCCIDENTALIS BORVSSIÆ SECVNDVM EM FACIEM, QVAM TERRAE ISTAE INDVERVNT, EX QVO NONNVLLAE PARTES EARVM IVRIS VICINORVM PRIN-CIPVM FACTAE SVNT ET SIGILLATIM NOMINANTVR IN HIS TABVLIS AVSTRIACA POLONIA, OCCIDENTALIS BORVSSIA ET LITVANIA RUSSICA IN QVATVOR TABVLAS REDACTA ET EDITA a GEORGIO FRIDERICO UZ, operum bellicorum Subcenturione et Architecto. Norimb: Ao. 1773

NOVA MAPPA GEOGRAPHICA REGNI POLONIÆ, MAGNI DUCATVS LITHVANIÆ REGNI ET DU-CATVS OCCIDENTALIS BORVSSIÆ SECVNDVM EM FACIEM, QVAM TERRAE ISTAE INDVERVNT, EX QVO NONNVLLAE PARTES EARVM IVRIS VICINORVM PRIN-CIPVM FACTAE SVNT ET SIGILLATIM NOMINANTVR IN HIS TABVLIS AVSTRIACA POLONIA, OCCIDENTALIS BORVSSIA ET LITVANIA RUSSICA IN QVATVOR TABVLAS REDACTA ET EDITA a GEORGIO FRIDERICO UZ, operum bellicorum Subcenturione et Architecto. Norimb: Ao. 1773
Norymberga 1773

Büsching A. F. (H.O.C.) (1724-1793)
Kanter Jan Jakub (XVIII/XIX w.)
Uz Georg Fridrich

00341-36836-00342-36837-00343-36838-00344-36839-b (Kopiowanie) 00341-36836-00342-36837-00343-36838-00344-36839-a (Kopiowanie)

Skala 1:1350000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „SCALA”, „Mile Ktorych 15, wiednym Gradusie, Milliaria polonica magna s. Germanica 15 in uno Gr.„, „Male Polskie Mile. Milliaria polonica parva„, „Ukrainskie Wielkie Mile. Milliaria Ukrainika magna„.

Miedzioryt kolorowane granice zaborów (po roku 1793), mapa historyczna.

Czteroarkuszowa mapa Polski wykonana przez G. F. Uz’a w Norymberdze na podstawie szesnastoarkuszowej mapy Jana Jakuba Kantera: Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae…wydanej w roku 1771 z datą 1770 w skali 1:675000. J. J. Kanter, wydawca i księgarza, działał w Królewcu w XVIII wieku, opracował mapę Polski prawdopodobnie znacznie wcześniej niż została ona wydana, na co wskazuje brak wykorzystania materiałów innych kartografów (Czaki, Endersch), którzy wydali swoje prace wczesniej. J. J. Kanter opracował swoją mapę prawdopodobnie na podstawie rekopismiennej mapy zmodernizowanej przez A. F. Büschinga i sporządzonej prawdopodobnie w latach 1764-1768. Na arkuszu SW kartusz skalowy z legendą miast i osiedli: „EXPLICATIO SIGNORUM”, w języku polskim i łacińskim. Na odwrocie: arkusz NW recznie: „Uz  R… G…  Nürmberg  1773”, stempel: „O.DIERCKE”, arkusz NE ręcznie ołówkiem: „Polenmappe 54,916 m  (% %m)L3 a(w dwóch częściach)”, arkusz SW ręcznie: „Uz  R… G… Nürmberg 1773  14”, stempel: „O.DIERCKE”, „Ł 3.- (w dwóch częściach)”

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           8-st. sygnatura

Hydrografia:     rzeki, jeziora,bagna       Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                makroregiony, regiony, hydrografia, prowincje, województwa, powiaty-starostwa, klasztory, 4-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                                         zwykła

Format NW:                                  r: 437×512, p: 459×533, a: 508×550

Format NE:                                   r: 438×511, p: 462×538, a: 505×532

Format SW:                                  r: 437×502, p: 459×538, a: 504×542

Format SE:                                   r: 437×515, p: 456×538, a: 505×535

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00341-36836, 00342-36837, 00343-36838, 00344-36839