Monte Cassino

TERRA DI ¦ LAVORO ¦ olim ¦ CAMPANIA FELIX

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)Amsterdam 1640-1645


00432-36927-a-ico00432-36927-b-ico

 

Skala 1:450000; podziałki liniowe: "Scala di miglia sette".

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus... a Guillelmo et Joanne Blaeu. Vol. I-IV. Amsterdam 1640-1645 Johan et Cornelius Blaeu.

Mapa pochodzi prawdopodobnie z Teatru świata J. i C. Blaeu'a. Na SW w treści winieta skalowa ozdobiona wizerunkiem globusa. Mapa prowincji Lavoro (okolice Neapolu). Miejscowości Monte Casino i Acqua Fondata oznaczone żółtymi okręgami. Morze Tyrreńskie ozdobione wizerunkami 2 statków. Płytę tą odziedziczyli G. Valk i P. Schenk i po dokonaniu przeróbek wykorzystali w swoim atlasie. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE poza ramką ołówkiem: "19 ¦ Blaeu 1640". Na odwrocie na E tekst: "TERRE ¦ DE ¦ LABEVR.",na NE numer strony: "96" , na SE pod tekstem: "ITALIE. Eeee", na W dalszy ciąg tekstu: "TERRE DE LABEVR.". SE ołówkiem: "L", na NE: "N".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, makroregiony, mezoregiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5' na E i na W, co 10' na S i na N, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 381x495, p: 385x501, a: 450x586

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00432-36927