Mazowsze, Wielkopolska

[Topographische Spezialkarte herausgegeben von G. D. Reymann, königlich preussicher Hauptmann und Plankammer-Inspektor und C. W. Osfeld Königlich preussischer Oberstlieutenant und Director des trigonometrischen Bureau's und fortgesetzt von F. Handtke].

115.Warta.

Brose Heinrich

Brose Wilhelm

Fils Lieut. August Wihelm von (1799-1878)

Flemming Carl (+1842)

Hammer W. (+1881)

Handke Fridrich H. (1815-1879)

Jätting Carl (Karl) junior

Jätting Carl (Karl) senior (1796-1835)

Jätting Wilhelm

Müller H.

Oesfeld Carl Wilhelm

Reymann Gottlob Daniel (1759-1837)

Siebert Selmar

Weber H.                                                                                          Głogów 1844-1874


00573-11906-a-ico00573-11906-b-ico

 

Skala  1:200000, podziałka liniowa: "Masstab von 1 geogr. Meile, ¦ zu 1969,05 Preuss, oder Rheinl. Ruthen.", 1/15 Grad - 3,7 cm

Miedzioryty i litografie, ręcznie kolorowane granice polityczne i administracyjne, mapa topograficzna.

Arkusze pochodzą częściowo z drugiego wydania mapy  G. D. Reymanna wydanej nakładem firmy C. Flemminga pod kierunkiem F. Handkego. Pierwsze wydanie tej mapy ukazało się w latach 1806-1843 w Berlinie i w Poczdamie. Firma Flaminga publikowała osobno zestawy  wybranych arkuszy pod różnymi tytułami. Ukazały się również przeróbki części mapy w innym układzie arkuszowym jako mapy powiatowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego, śląska, Prus, Brandenburgii i Pomorza. W 1674 roku prawa wydawniczedo mapy nabył pruski sztab generalny, który następnie przygotował poprawione i rozszerzone 3. wydanie mapy. Mapa składa się z 393 arkuszy, z tego 134 dotyczą terenów polskich. Na N na każdym  arkuszu  godło, na niektórych arkuszach skrócony tytuł mapy, na S pod ramka sucha pieczęć wydawcy: "VERLAG ¦ VON ¦ C. FLEMMING ¦ GLOGAU.", podziałka liniowa i objaśnienia kolorów granic. Na większości arkuszy również nazwiska autorów i sztycharzy oraz daty wykonania czystorysu i sztychu. Na arkuszu 2 skorowidz w skali 1:600000, arkusz 3 zawiera objaśnienia znaków oraz wzorzec mapy dla trzech typów terenu, arkusz 14 zawiera skale liczbowa i 18 podziałek transwersalnych.

Rzeźba:  kreski Lehmana

Osiedla:  plany kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna, kanały

Siatka:  geograficzna

Komunikacja:  koleje, wielostopniowe drogi

Odwzorowanie:  pseudostożkowe

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 20"

Ramka:  zwykła

Format:  arkusz115a: 248x355, p: 282x379, a: 323x436

Kolekcja:  MPR


Nr katalogu CRP: Fax00573-11906