Mazowsze, Wielkopolska

PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Freudenhammer Georgius [Jerzy]

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)

Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)                              Oxford 1680-1683

00565-11898-a-ico00565-11898-b-ico

   

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Magna", "Milliaria media seu Communia tabulæ"

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Mapa opracowana przez poznańskiego geografa G. Freudenhamera w 1645 roku, następnie wykorzystywana przez Janssoniusa i Blaeu'a. Po przejęciu płyt Janssoniusa i Blaeu'a przez M. Pitta znalazła się również w The English Atlas. Na NE w treści teksty: "Lector Benevole ¦ Duo monendus es: Alterum, de loco:¦rum latitudine, polivie elevatione, de ¦ distantia locorum in miliaribus alterum. ¦ Illam ex nostris et amicorum observa:¦tionibus, quàm unquam anté. accuratio:¦rem damus: Hæc. si non in omnibus tibi ¦ moverit salivam, ne prius culpes, an:¦tequàm inæqualitatem miliarium ob ad:¦jacentes præcipue regiones, maximà ¦ in hoc tractu, impedimeutaque viarum ¦ probe trutinaveris. Fieri enim nonnum:¦quam aßolet, ut parvamloci alterius ¦ ab altero, tàm in terrà, quàm tabulâ ¦ distantiam, paludes, aliave obstacula. ¦ iter illac facientibus longius exten:¦dant. V. et F.", "Palatinatus hic Majoris Poloniæ est ¦ primarius, sinu suo clandit 14 civi:¦tates et Oppida: 1442 pagos.", opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens, na NW herb wielkopolski z korona. Na SE ołówkiem: "27 ¦ +". Na odwrocie na SE ołówkiem: "Janssonius de Waesberg / M. Pitt ¦ Oxford", "przed 26 ¦ Poznań"

Znak wodny:  L

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 457x534, p: 460x537, a: 523x610

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00565-11898