Mazowsze, Wielkopolska

POLONIA ¦ PROPRIA, ¦ tanquam ¦ REGNI POLONICI ¦ Provincia primaria, ¦ in ¦ POLONIAM MAIOREM ¦ sive ¦ inferiorem atque ¦ MINOREM ¦ sive superiorem divisa, ut et ¦ in suos ¦ PALATINATUS ¦ at que Districtus ¦ subdivisa ¦ ex novissimis

Subsidiis ad normam ¦ legitimæ Projectionis ¦ delineata, et in lucemtradita per ¦ HOMANNIANOS HEREDES ¦ 1772. ¦ C. P. S. C. M.

Homann Hered (Heirs, Hereties, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813)

Mayer Johann Tobiasz (Tobias) (starszy) (1723-1762) Norymberga 1772

00347-36842-a-ico00347-36842-b-ico

 

Skala 1:800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "SCALA MILLIARIUM", "Milliaria Germanica 15 in uno gradu.", "MILLIARIA pOLONICA 20 IN UNO GRADU".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna,

Atlas Europae. T. II Norymbergae 1729-1772 Homanniani Heredes.

Jako spadkobiercy słynnego wydawnictwa Homanna działali w latach 1730-1813 następujący kartografowie: Franz Johan Michall (1730), Ebersperger J. G. (1730), Gregory J. G., Doppelmeyer J. Halmer, Lowitz, Hase, and Mayer Tobias Johann (1813), Fembo Christoph, Bowles T. (po 1813). Mapa Wielkopolski i części Małopolski wydana w Norymberdze po pierwszym rozbiorze Polski. Na SW między ramkami: "Longitudo.", "Longitudo". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE legenda: "SIGNORUM EXPLICATO", "Vrbs celebres", "Civitates", "Oppida", "Castra", "Monasteria", "Pagi". Na  odwrocie na NE ołówkiem: "M(155), na SE "Homann 1772 ¦ 41Ľ x 48˝ cms", "Zabór Pruski 1772"

Znak wodny:  LR

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  zarysy, sygn. obrazkowa, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 412x487, p: 423x497, a: 517x653

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00347-36842