Mazowsze, Wielkopolska

POLNISCHE ¦ REISE KARTE ¦ über die vornehmsten ¦ Pasagen von DRESDEN ¦ nach WARSCHAU auf ¦ zweyerley Wegen ¦ I) über Breslau, Peterkau und ¦ II) über Lissa, Kalisz ¦ Aus Zürnerischen u. anderen Nachrichten ¦ geographisch entworffen ¦ von

Homännischen Erben 1751. ¦ Zweytes Blat des REISE ATLAS.

Homann Hered (Heirs, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813) Norymberga (1751-1753)

00569-11902-a-ico00569-11902-b-ico

 

Skala  1:1000000; skala przybliżona,  "Maasstab. ¦ Die Seite eines Quadrats ist allezeit ¦ 2½ Meilen od. 5. Stunden"

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane sygnatury miast, drogi i granice administracyjne, mapa komunikacyjna.

ATLAS DE VOYAGEVR, qu' on va construire à Nuremberg par les Herities de Homann. 1751Atlas geographicus maior, Vol. II: Atlas Germaniae specialis... opus inceptum a Joh. Bapt. Homanno... Norimbergae 1753 off. Homanniana.

Dwuczęściowa mapa pochodząca z atlasu komunikacyjnego opracowanego i wydanego przez spadkobierców oficyny Homanna pod koniec XVIII wieku. Późniejsza edycja tej mapy pochodzi z Atlas geographicus... wydanym w 1753 roku. Na N poza ramką: "carte itineraire depuis dresde à warsovie par deux Routes differentes. La Seconde feuille pour un atlas de voyagevr, qu' on va construire à Nuremberg par les Herities de Homann. l'An 1751 ". na NW w treści legenda: "ERKLAERUNG DER ZEICHEN. ...";5 symboli osiedli, 2 symbole dróg, rzymskie numery stanic, tekst: "Nota ¦ I. Von Dresden nach Warschau über Breslau ist die ¦ Weite 68 1/4 Meilen oder 136½ Stunden. ¦ II. Von Dresden nach Warschau über Lissa ist die ¦ Weite 67 5/8 Meilen oder 135 1/4 Stunden. ". Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na odwrocie na NE ręcznie: "317",  na SE ręcznie: "Map: ¦ 117. ¦ zdoloro.", ołówkiem: "Carte Itinerario ¦ Drezno - Warszawa ¦ Homann ¦ 1751".

Znak wodny:  krzyż, MC

Osiedla:  4-st. Sygnatura

Komunikacja:  2-st. drogi

Siatka:  kwadratowa

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla, stanice

Ramka:  zwykła

Format:  N: r: 195x341, S: r: 195x342, p: 461x380, a: 531x655

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00569-11902