MAXIMI TOTIUS EUROPÆ FLUMINIS DANUBII CURSUS…

MAXIMI TOTIUS EUROPÆ FLUMINIS DANUBII CURSUS PER GERMANIAM HUN-GARIAMQUE Nova Delineatio. Amstelodami. Sumpt. Henrici Hondii.

MAXIMI TOTIUS EUROPÆ FLUMINIS  DANUBII  CURSUS PER GERMANIAM HUN-GARIAMQUE  Nova Delineatio. Amstelodami.  Sumpt. Henrici Hondii.
Amsterdam (1630)

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

Skala 1:5

00531-11864

00000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica communia„, „Milliaria

Gallica communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa szczegółowa.

(Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi… Edito decima. Amsterodami 1630 sumptibus et typis aeneis Henrici Hondii)

Dwuczęściowa mapa górnego i środkowego Dunaju. Na części N Dunaj od źródeł po Mathusem, na części S – od Mathusem do Belgradu. Przy sygnaturze Belgradu wizerunek obozu wojsk tureckich oraz data zdobycia Belgradu przez wojska Sulejmana: „Belgradum  vel Griecx Weißéburg  a Sollimano  expug. 1520„. Wyjątkowo precyzyjnie przedstawiona hydrografia. Obydwie części wyrytowane na jednej płycie. Na odwrocie tekst: „DESCRIPTION  DV  DANVBE.„, numer strony: „453„, na S pod tekstem: „Yyyyy 2”, na W tytuł tekstu: „Description du Danube„, na SE pod tekstem ręcznie: „Danube”.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:       plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°.

Ramka:            zwykła

Format:            r: N: 223×507, S: 222×507, p: 449×511, a: 466×560

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00531-11864