MARE BALTICUM Amstelodami, Apud F. de…

MARE BALTICUM Amstelodami, Apud F. de Wit. Nieuwe Pascaert van de OOST ZEE t Amsterdam Gedruckt by de Wit.

MARE  BALTICUM  Amstelodami,  Apud F. de Wit.  Nieuwe Pascaert van de  OOST ZEE  t Amsterdam  Gedruckt by de Wit.
Amsterdam 1675

Renard L.
Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-1698)

00186-05025-b 00186-05025-a

Skala 1:2000000; skala   przybliżona, podziałki liniowe: „Geometrische at Duytsche mylen vom 15 in een Grad„, „Milliaria Geometrica 19 in uno Gradu„, „France Mylen 15 in een  Graad„, „Milliaria Galyca 15 in uno Gradu„.

Miedzioryt czarno-biały; mapa morska.

Tabulae Maritime. Zeekarten. Wit Frederik. Amsterdam 1675 bil Fryderyk de Wit.

Róża wiatrów, wizerunki statków na Bałtyku.F. de Witt, holenderski kartograf i wydawca, „In de Calverstraet bij den Dam inde Witte Paskaert” założył swoje wydawnictwo w 1648 roku. W 1674 r.  zakupił kilka płyt Blaeu’a, przerobił je i wykorzystywał w swoich atlasach. Na NE poza ramką ręcznie: „4”. W treści: „5„.

Hydrografia:  ujścia rzek

Siatka:   kątowa

Nazewnictwo:  elementy wybrzeża, osiedla 2st, latarnie morskie

Ramka:   wewnętrzna, pojedyncza

Format:  r: 489×563, p: 495×572, a: 518×606

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00186-05025