MARE BALTICUM ¦Amstelodami Apud R.& I.…

MARE BALTICUM ¦Amstelodami Apud R.& I. Ottens. Nieuwe Pascaert van de OOST ZEE t Amsterdam Gedruckt by R. en I. Ottens

MARE BALTICUM ¦Amstelodami  Apud R.& I. Ottens.  Nieuwe Pascaert van de  OOST ZEE  t Amsterdam  Gedruckt by R. en I. Ottens
Amsterdam 1739

Ottens Rainier & Josua (1725-1765)
( Renard L.)

00187-05026-a (Kopiowanie) 00187-05026-b

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Duitsche Mylen in een Great„, „Fransche Mylen in een Graat

Miedzioryt kolorowany; mapa morska

Atlas de Navigation 1739

Róża wiatrów, wizerunki  statków.  Na  NW karton: „Paskaartie van de Noord Boden.”. Skala 1:4mln – Skala przybliżona, podziałki liniowe: „Geometrische at Duytsche mylen vom 15 in een Graat„, „Milliaria Galyca 15 in uno Gradu„. Na SE ołówkiem: „1680”, na odwrocie ołówkiem: „Ottens 1680  Bałtyk”

Rzeźba:  kopczyki

Hydrografia:  ujścia rzek

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  elementy wybrzeża, latarnie morskie, 2st osiedla

Ramka:   wewnętrzna

Format:   r: 482×551, p: 495×573, a: 548×638

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00187-05026