161. Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE…

161. Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE ¦ ex novissimis quotquot sunt ¦ mappis specjalibus composita ¦ et ad LL. stereographicae ¦ projectionis revocata à ¦ Tob. Mayero, SCS. ¦ Luci publicae tra-ditia per ¦ Hommanianos Heredes.¦ Norimb. A. MDCCL.

161.	Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE ¦ ex novissimis quotquot sunt ¦ mappis specjalibus composita ¦ et ad LL. stereographicae ¦ projectionis revocata à ¦ Tob. Mayero, SCS. ¦ Luci publicae tra-ditia per ¦ Hommanianos Heredes.¦ Norimb. A. MDCCL.
Norymberga 1750

Homann Hered (Heirs, Hereties, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813)
Mayer Johann Tobiasz (Tobias) (starszy) (1723-1762)

00042-03431-b 00042-03431-a

Skala 1:2800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germ. com.”, „Leucae gallicae„,

Miedzioryt kolorowany (kartusze czarno-biale), mapa historyczna

Atlas compendiarius… recognitus et dispositus J. B. Homann. Norimbergae 1750 Homanniani Heredes.

Atlas compendiarius… recognitus et dispositus J. B. Homann. Norimbergae 1750 Homanniani Heredes.

Atlas Mapparum Geographicarum Generalium et Specialium centum foliis compositum et quotidianis usibus accomodatum accedit interducto in Geographiam Mathematicam, Naturalem et Historicam. Impensis Homanniarum Heredum. Norimbergae (1728-1795)

Tobias Mayer

Przeróbka mapy W. Beauplane le Vasseur wykonana przez Tobiasza Mayera i wydawana w różnych wersjach i atlasach przez spadkobiercow oficyny wydawniczej Homanna. Johann Tobias Mayer (ur. 5 maja 1752 w Getyndze; † 30 listopada 1830 tam) był niemieckim fizykiem. Był znany głównie z podręczników do matematyki i nauk przyrodniczych. Jego ojcem był astronom Tobias Mayer. Johann Tobias Mayer był pierwszym dzieckiem Tobiasa Mayera (1723–1762) i Marii Victorii, ur. Gnügen (1723–1780), urodzony w Getyndze. Kiedy Johann Tobias miał dziesięć lat, zmarł jego ojciec, profesor geografii, fizyki i astronomii z Getyngi, który był wówczas również dobrze znany. W 1769 roku Johann Tobias Mayer rozpoczął studia teologiczne i filozoficzne na młodym jeszcze uniwersytecie w Getyndze pod kierunkiem Christiana Meistera (prawnika) i Abrahama Gotthelfa Kästnera, a później u Georga Christopha Lichtenberga. Po otrzymaniu doktoratu i habilitacji w 1773 r. Mayer wykładał matematykę i prowadził obserwacje w starym obserwatorium w Getyndze. 17 listopada 1779 otrzymał wezwanie na Uniwersytet w Altdorfie, gdzie pracował od 1780 do 1786. Następnie wykładał matematykę i fizykę na ówczesnym Uniwersytecie w Erlangen. W 1792 został wybrany na członka Leopoldiny. W 1799 r. Był następcą  Lichtenberga na stanowisku profesora fizyki na Uniwersytecie w Getyndze. W tym samym roku został wybrany pełnoprawnym członkiem Akademii Nauk w Getyndze. Od 1820 był członkiem zagranicznym Bawarskiej Akademii Nauk. Jednym z jego uczniów był Enno Heeren Dirksen, który w 1820 roku otrzymał doktorat. W 1780 Mayer miał Johanna Friederike Juliane, ur. Ende (1754-1822), żonaty z córka majora pruskiego, z któryą miał pięcioro dzieci. Mayer zmarł w Getyndze w 1830 roku. Brytyjska Komisja Antarktyczna nazw miejsc nadała mu imię Mayer Hills na Półwyspie Antarktycznym 31 sierpnia 1962 roku. Johann Tobias Mayer jest najbardziej znany ze swoich podręczników do matematyki i nauk przyrodniczych. Początki teorii przyrody na potrzeby wykładów z fizyki doświadczalnej pojawiły się od 1801 roku w Getyndze. Podręcznik ten był najbardziej wpływowy w swoich czasach w krajach niemieckojęzycznych i miał w sumie sześć wydań do 1827 roku. Ale Mayer prowadził również własne badania, na przykład w dziedzinie fizyki eksperymentalnej i astronomii. Ponadto publikował artykuły w Grens i Gilbert’s Journal of Physics. Dokładne i szczegółowe instrukcje dotyczące praktycznej geometrii. 5 części, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1792–1809. 2 kartusze i tekst, kartusz tytułowy wizerunek monety polskiej, dwie strony: „Polnischer Tympfe”, Napisy na lewej: „Monet: Nov: Arg: Reg: Pol·1665. ¦ XXX. Gro ·Pol·”, na prawej: „Dat: PretiVm: SerVata: SalVs ¦ PotiorQ:. Metallo: Est”. Tekst na N poza ramką: Carte des Etates de la Covronne de Pologne, nouvellement deffinee par Mr. Tob. Mayer ¦ et publiee par les Herities de Homann, l’an MDCCL, Kartusz tytułowy i skalowy z herbami polskim i saskim. Na odwrocie ręcznie ołówkiem: „No 42”, na NE: „42 ¦ 2.500”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 3-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora,bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo: regiony, hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami ci 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′.. Na SW między ramkami: „Longitudies Geographicae postita Longit. Parisiorum XX.Gradum„.
Ramka:  zwykła
Format : r: 459×539, p: 485×562, a: 501×599

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00042-03431

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)