162. Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE…

162. Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE ¦ ex novissimis quotquot sunt ¦ mappis specjalibus composita ¦ et ad LL. stereographicae ¦ projectionis revoca-ta à ¦ Tob. Mayero, SCS. ¦ Luci publicae traditia per ¦ Hommanianos Heredes.¦ Norimb. A. MDCCL.

162.	Mappa Geographica ¦ REGNI POLONIAE ¦ ex novissimis quotquot sunt ¦ mappis specjalibus composita ¦ et ad LL. stereographicae ¦ projectionis revoca-ta à ¦ Tob. Mayero, SCS. ¦ Luci publicae traditia per ¦ Hommanianos Heredes.¦ Norimb. A. MDCCL.
Norymberga 1750

Homann Hered (Heirs, Hereties, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813)
Mayer Johann Tobiasz (Tobias) (starszy) (1723-1762)

00043-03432-b 00043-03432-a

Skala 1:2800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germ. com.”, „Leucae gallicae„,

Miedzioryt wspolczesnie kolorowany, mapa historyczna

Atlas compendiarius… recognitus et dispositus J. B. Homann. Norimbergae 1750 Homanniani Heredes.

Atlas Mapparum Geographicarum Generalium et Specialium centum foliis compositum et quotidianis usibus accomodatum accedit interducto in Geographiam Mathematicam, Naturalem et Historicam. Impensis Homanniarum Heredum. Norimbergae (1728-1795)

Przeróbka mapy W. Beauplane le Vasseur wykonana przez Tobiasza Mayera i wydawana w różnych wersjach i atlasach przez spadkobierców oficyny wydawniczej Homanna. 2 kartusze i tekst, kartusz tytułowy wizerunek monety polskiej, dwie strony: „Polnischer Tympfe”, Napisy na lewej: „Monet: Nov: Arg: Reg: Pol·1665. ¦ XXX. Gro ·Pol·”, na prawej: „Dat: PretiVm: SerVata: SalVs ¦ PotiorQ:. Metallo: Est”. Tekst na N poza ramką: Carte des Etates de la Covronne de Pologne, nouvellement deffinee par Mr. Tob. Mayer ¦ et publiee par les Herities de Homann, l’an MDCCL, Kartusz tytułowy i skalowy z herbami polskim i saskim. Na SE ołówkiem: „1750”. Na odwrocie ręcznie ołówkiem: „XVIII ¦ Mayer-Homan ¦ 47˝ x 53Ľ 1750”, na NW: „Pologne ¦ 41/”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 3-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora,bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo: regiony, hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami ci 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′. Na SW między ramkami: „Longitudies Geographicae postita Longit. Parisiorum XX.Gradum„.
Ramka: zwykła
Format: r: 457×535, p: 491×553, a: 512×587

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00043-03432

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)