267. MAPPA ¦ dziesięciu gubernij ¦…

267. MAPPA ¦ dziesięciu gubernij ¦ KRÓLWSTWA POLSKIE-GO ¦ z wykazaniem ¦ WSZELKICH DRÓG ORAZ ODLEGLOŚCI OD NOCH, ¦ Ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych, ¦ NAKŁAD ¦ Towa-rzystwa doraźnej pomocy lekarskiej ¦ Dodatek do Kalendarza informacyjno-encyklopedycznego ¦ WARSZAWA ¦ 1903

267.	MAPPA ¦ dziesięciu gubernij ¦ KRÓLWSTWA POLSKIE-GO ¦ z wykazaniem ¦ WSZELKICH DRÓG ORAZ ODLEGLOŚCI OD NOCH, ¦ Ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych, ¦ NAKŁAD ¦ Towa-rzystwa doraźnej pomocy lekarskiej ¦ Dodatek do Kalendarza informacyjno-encyklopedycznego ¦ WARSZAWA ¦ 1903
Warszawa 1903

Baracz J. P. (1887-1945)
Kasprzykiewicz Feliks Julian (1840-1915)
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie (1900-1939)

00729-11957-b 00729-11957-a

Skala 1:1000000; podziałka liniowa: „w calu angielskim 24 wersty

Litografia kolorowana, mapa komunikacyjna.

Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny na rok 1903, Warszawa

Historia Towarzystwa Doraźnej Pomovy Lekarskiej. Na początku XX wieku na ziemiach byłego Królestwa Kongresowego nie istniały –w przeciwieństwie do innych guberni Cesarstwa Rosyjskiego czy ziem zaboru pruskiego i austriackiego – instytucje samorządowe zajmujące się pomocą społeczną i opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. W 1889 roku z inicjatywy Pelagii Popławskiej założono Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi. Do celów Towarzystwa należało zapewnienie bezpłatnej pomocy lekarskiej ubogim chorym z zaburzeniami psychicznymi, poprzez zakładanie ambulatoriów, szpitali, warsztatów. Statut Towarzystwa zatwierdzono w maju 1900 roku i w tym samym roku zostały wybrane jego pierwsze władze. Towarzystwo zrzeszało wiele wybitnych i wpływowych ludzi. W 1903 r. Towarzystwo założyło Szpital w Drewnicy. Większość  istniejących do dzisiaj budynków powstało wówczas dzięki społecznej ofiarności i darom. Szpital prowadzony i utrzymywany przez Towarzystwo do II Wojny Światowej został przez okupanta niemieckiego upaństwowiony,  a po wojnie przejęty przez Ministerstwo Zdrowia. W 1911 r. Towarzystwo wybudowało w Karolinie koło Brwinowa na terenach ofiarowanych przez Karolinę Bobrowską pierwsze w kraju sanatorium dla niezamożnych osób z zaburzeniami psychicznymi. Kierownikiem był dr Wacław Knoff. Wkrótce po wojnie sanatorium zostało (po rozwiązaniu Towarzystwa w 1947 r.) przejęte przez państwo i przekazane na siedzibę zespołu Mazowsze. Warszawskie Towarzystwo zostało ponownie zarejestrowane w dniu 21 listopada 1991 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie po 43 latach przerwy w działaniu. Celem działania Towarzystwa jest niesienie pomocy lekarskiej, psychologicznej, socjalnej i materialnej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Miasta Stołecznego Warszawy i województwa Mazowieckiego. Pod tytułem legenda: „Objasnienia Znakow” 16 elementów antropogeograficznych, pod tytułem w treści stempel: „CZYTELNIA ¦ POLSKA ¦ W ZURYCHU”. Mapa podklejona jako mapa scienna.

Osiedla: 5-st kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, gubernie, 5-st osiedla
Ramka: ozdobna
Format: r: 622×528, a: 641×546

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 00729-11957

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)