MAP of the several Countries thrô…

MAP of the several Countries thrô which the Russians are to pass in March PRUSSIA

MAP of the several Countries thrô which the Russians are to pass in March PRUSSIA
(Londyn 1750?)
00429-36924-b 00429-36924-a

Skala 1:20000000; Skala przybliżona, podziałka liniowa: „English Miles.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Niezidentyfikowana mapka Polski i Inflant, wydana prawdopodobnie w połowie XVIII wieku w Londynie.

Osiedla:           sygnatura obrazkowa    Hydrografia:rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 30′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 232×180, p: 245×190, a: 247×198

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00429-36924