20. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦…

20. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Chri-stophori Radziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in zy-lo:¦wiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.

20.	MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Chri-stophori Radziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in zy-lo:¦wiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.
Amsterdam 1635-1640

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, (1549-1616)

00176-05015-b 00176-05015-a

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna”, „Milliaria Communia”.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas novus sive Theatrum orbis terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam (1635-1640) J. Jansson.

Wersja zmniejszonej przeróbki J. Hondiusza słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego opracowana przez Jana Janssona i zamieszczona przez niego w Atlas sive… wydawanym w Amsterdamie w latach 1635 – 1640. Jan Jansson poślubił Elżbietę Hondiusz, córkę J. Hondiusza. Po śmierci Henryka Hondiusza syna Jodokusa starszego przejął oficynę wydawniczą Hondiuszów i dalej kontynuował wydawanie atlasów i map wprowadzając na nich nieliczne zmiany, zmieniając jednocześnie autograf. Na E dwuczęściowa mapa dolnego Dniepru z 4-ro stopniową legendą miast: „Civitas Tartarorum, Arxvel oppidum christianorum dirutum, Arx Tartarorum vasta„, oraz podziałka liniowa: „Scala milliarium ad hunc tractu Boristhensis pertines„, na E tekst opisujący mapę – karton Dniepru użyty jako identyfikacja przy opisie mapy Dniepru – dodatku do 'dużej’ mapy Makowskiego: „Lectori Sal. Hunc Borysthenis…„: w centrum mapy tekst: „Palades Pulesiæ ¦ in provinciæ…„,i inne teksty historyczne. Na SW legenda z herbem Litwy: „Signorum vel Carc:¦terum declaratio. Urbes Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis urbi Causæ, nobilium disceptantur, Domiciliam Ducam, Sades Episcopati Romani, Sades Episcopati Grecorum quos vulgo Wladicas app elant,Oppidum„. Przy kartuszu skalowym tekst: „Sumptibus Ioannis Ianßonii.„. Na NE poza ramkami ołówkiem: „39”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Jansonius„. Na E tekst: „Het Groot-Vorstendom ¦ LITTAVWEN.„, na S: „R„, na W tekst: „LITTAVWEN„, tekst atlasu w języku flamandzkim.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa 9- stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i na W co 1°’, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 5′, na S i na N co 12′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 439×541 p: 444×545, a: 484×569

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00176-05015

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)