MAGNI DVCATVS LITHVANIÆ Cæterarumq; Regionum illi…

MAGNI DVCATVS LITHVANIÆ Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylowiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. opera et cura in lucem edita.

MAGNI DVCATVS  LITHVANIÆ  Cæterarumq; Regionum illi adiacentiu exacta descrip  Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil  D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylowiec ac Mir  Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc.  opera et cura in lucem edita.
Amsterdam 1635-1640

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, (1549-1616)

00175-05014-b 00175-05014-a (Kopiowanie)

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna”, „Milliaria Communia”.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Atlas novus sive Theatrum orbis terrarum. Joannes Janssonius et Henricus Hondius. Amsterdam (1635-1640) J. Jansson.

Wersja zmniejszonej przeróbki J. Hondiusza słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego opracowana przez Jana Janssona i zamieszczona przez niego w Atlas sive… wydawanym w Amsterdamie w latach 1635 – 1640. Jan Jansson poślubił Elżbietę Hondiusz, córkę J. Hondiusza. Po śmierci Henryka Hondiusza syna Jodokusa starszego przejął oficynę wydawniczą Hondiuszów i dalej kontynuował wydawanie atlasów i map wprowadzając na nich nieliczne zmiany, zmieniając jednocześnie autograf. Na E dwuczęściowa mapa dolnego Dniepru z 4-ro stopniową legendą miast: „Civitas Tartarorum, Arxvel oppidum christianorum dirutum, Arx Tartarorum vasta„, oraz podziałka liniowa: „Scala milliarium ad hunc tractu Boristhensis pertines„, na E tekst opisujący mapę karton Dniepru użyty jako identyfikacja przy opisie mapy Dniepru – dodatku do 'dużej’ mapy Makowskiego: „Lectori Sal. Hunc Borysthenis...„: w centrum mapy tekst: „Palades Pulesiæ  in provinciæ...„,i inne teksty historyczne. Na SW legenda z herbem Litwy: „Signorum vel Carcterum declaratio. Urbes Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis urbi Causæ, nobilium disceptantur, Domiciliam Ducam, Sades Episcopati Romani, Sades Episcopati Grecorum quos vulgo Wladicas app elant,Oppidum„. Przy kartuszu skalowym tekst: „Sumptibus Ioannis Ianßonii.„. Na NE poza ramkami ręcznie: „51„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Jansonius„.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 9- stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na W co 1°’, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 5′, na S i na N co 12′

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 437×540 p: 443×546, a: 457×566

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00175-05014