MAGNI DVCATVS LITHVANIAE CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI…

MAGNI DVCATVS LITHVANIAE CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI ADIACEN-TIUM EXACTA DESCRIPTIO Illss mi ac Excellss mi. Principis et Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil D.G.Olijcæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hierosolimitani Militis etc. opera.cura et impensisfacta ac in lucem edita.

MAGNI DVCATVS  LITHVANIAE  CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI ADIACEN-TIUM  EXACTA DESCRIPTIO  Illss mi ac Excellss mi. Principis et Dni. D.Nicolai  Christophori Radziwil D.G.Olijcæ ac in Nieswies Ducis, S.  Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hierosolimitani Militis etc. opera.cura et  impensisfacta ac in lucem edita.
Amsterdam 1613-1635

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka), (1549-1616)
Strubicz Maciej (1530-1604)

00233-11346-00653-05063-4-cut (Kopiowanie)

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXI Novus Atlas…

Mapa kompletna, skladajaca sie z mapy Litwy (00233-11346) i mapy Dniepru (00653-05063) jako kartonu. Obie mapy opisane osobno jako niezalezne jednostki.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 9-stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  pseudowalcowe

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 756×730, p: 761×731, a: 785×744 mapa sklejona z 4 arkuszy

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00233-11346-00653-05063-4