Śląsk

Ducatus SILESIÆ ¦ GROTGANVS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI ¦ Deli-neatore ¦ IONA SCVLTETO, Silesio

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1649

00703-05113-a-ico00703-05113-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Mensura Miliaris huius Tabulæ.".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung... Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Grodkowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive... wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na NE w treści karton z tekstem: "Generoso & Magnifico ¦ d. OTTONI HENRICO ¦ de Radschin, in Steina, Wolffsdorf, ¦ Gifmansdorf, Zaupitz, &c. Operis ¦ huius Patrono præcipuo D. ¦ a IONA SCVLTETO Silesio ". Na S w treści napis: "Amstelodami Sumptibus Joannis Janßonii", oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na SE w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli: "Notularum ¦ Explicatio". Na odwrocie na E tekst: "t' Vorstendom ¦ GRODKAW ¦ Mer het Bisdom ¦ N E I S Z." ,NA NE ołówkiem: "198", pod tekstem: "Ttt", ołówkiem na SE: "Scultetus - Janssonius ¦ 1638", na W tekst: "GRODKAW met het Bisdom NEISZ".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na, W co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana, na W między ramkami tekst: "Graden Latitudo"

Format:  r: 394x487, p: 397x485, a: 470x591

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00703-05113