Śląsk

DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio ¦ Secundâ curâ ac labore consecta ¦ A Iona Sculteta Sprotta Silesio.

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1649

00700-05110-a-ico00700-05110-b-ico

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Le Théâtre Du Monde Ou Nouvel Atlas Contenant les Chartes et Descriptionis De tous les Pais de terre... Par Guillaume et Jean Blaeu. Vol. I-III. kolofon: Amstelodami 1649 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Le Théâtre Du Monde... wydawanym w Amsterdamie przez G. i J. Blaeu'ów. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na W w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kuźnie, jeziora, bagna: "Notularum ¦ Explicatio". Na SE pod ramką ołówkiem: "333". Kartusz tytułowy z herbem w koronie: półtarcza prawa - Śląsk, pół- tarcza lewa - Głogów. Na odwrocie na E tekst: "GLOGAW." , Na NE numer strony: "42", ołówkiem: "Polonia", pod tekstem: "Allemagne Pp", ołówkiem na SE: "Scultetus", na W tekst: "GLOGAW".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 415x503,p: 420x508, a: 501x599

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00700-05110