Śląsk

SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LV-DOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ. Ligniciens ac Bergensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta, Silesio

Blaeu Cornelius (+1648)

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664) Amsterdam 1649

00691-05101-a-ico00691-05101-b-ico

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Miliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Le Théâtre Du Monde Ou Nouvel Atlas Contenant les Chartes et Descriptionis De tous les Pais de la terre... Par Guillaume et Jean Blaeu. Vol. I-III. kolofon: Amsteldami 1649 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Le Théâtre Du Monde... wydawanym w Amsterdamie przez C. G. i J. Blaeu'w. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie miedzi, cynku, złota, srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: "Explicatio Notarum.". Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym koroną. Na E herb polski, orzeł, na SW gryf czeski oraz herb Łużyc, na SW herb wielkopolski, na S tekst: "Joh: et Corn: Blaeu Excud.". Na NE ołówkiem: "325".Na odwrocie na E tekst: "SILESIEN ¦ Inferievre.", numer strony na NE: "42", ołówkiem: "Germania", pod tekstem: "Alemagne Oo", ołówkiem na SE: "Blaeu 1650 ¦ Scultetus Silesia¦ Inferia".

Znak wodny:  lilia

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  6-cio stopniowa sygn., kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1'.

Ramka:    zwykła

Format:  r: 416x515, p: 418x520, a: 505x607

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00691-05101